Generaal De Bonskazerne

De Generaal De Bonskazerne is een Rijksmonument net buiten de bebouwde kom van Grave. Het bestaat uit een militair gebouwencomplex in expressionistische stijl met een oppervlakte van 20.000 m2. De kazerne werd kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd en zou plaats bieden aan twee bataljons infanteristen, in totaal zo’n 1.200 militairen. Voordat die hun intrek konden nemen vielen de Duitsers ons land binnen en eigenden zich de kazerne toe.

Na de oorlog heeft de kazerne onderdak geboden aan verschillende soorten bewoners. Aan militairen natuurlijk, maar het complex is ook gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Dit gebeurde nadat het ministerie van Defensie in 1994 besloot om het gebouw af te stoten. Vanaf medio 2016 is de Generaal de Bonskazerne beschikbaar voor verhuur.

Historie van de Generaal Bonskazerne
Sinds de Generaal De Bonskazerne in 1939 haar deuren opende heeft het complex verschillende bewoners zien komen en gaan. Dit was met name te danken aan de oplopende spanningen in Europa. Zo gebruikten de Duitse Kriegsmarine en Wehrmacht de kazerne als uitvalsbasis, maar werden er na de oorlog ook Engelse en Canadese militairen gelegerd.

Nadat de laatste soldaten in 1997 vertrokken werden er 140 asielzoekers in de Generaal De Bonskazerne ondergebracht. Op 20 september van dat jaar werd het complex dan ook officieel als Asielzoekerscentrum Grave geopend. Tot eind 2016 zullen er in totaal zo’n 600 asielzoekers in vijf van de zes legergebouwen en de (onder)officiershotels verblijven. Het zuidelijk deel van het kazerneterrein is inmiddels herontwikkeld tot bedrijvenpark de Bons. De voormalige garages van de kazerne aan de uiterste zuidgrens zijn in gebruik als gemeentewerf.

TypeVerdedigingswerk
SubtypeKazerne
Oorspronkelijke functieKazerne
Huidige functieEvenementenlocatie
Bouwperiode1939

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Generaal de Bonsweg 1
5363 ST Velp
website

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur

Activiteiten bij dit monument