02. Gemeenlandshuis van

21. Gemeenlandshuis v Rijnland_Grote zaal 2_Foto Hoogheemraadschap van Rijnland.jpg
21. Gemeenlandshuis v Rijnland_Grote zaal 2_Foto Hoogheemraadschap van Rijnland.jpg

In 1578, enkele jaren na het ontzet van Leiden, kocht het hoogheemraadschap van Rijnland het gemeenlandshuis uit particulier bezit om te dienen als vergaderplaats en logement voor Rijn- lands bestuur. Daarnaast diende het huis als woning voor de dijkgraaf.
Tussen 1658 en 1670 werden de grote zaal en de hal verbouwd naar ontwerp van Pieter Post. Het tongewelf in de grote zaal werd beschilderd door Andries de Haen en de Leidse beeldsnijder Ger- rit Goosman zorgde voor het houtsnijwerk in de verschillende vertrekken.
Het doel van deze voorname inrichting was om bezoekers te imponeren en de belangrijkheid van het hoogheemraadschap te benadrukken.
In 1878 werd de grote zaal bij de buskruitramp in Leiden in 1807 zwaar beschadigd. De zaal werd gerestaureerd onder leiding van Rijnlands ingenieur E.F. van Dissel in nauwe samenwerking met restauratiearchitect P.J.H. Cuypers. De laatste ontwierp onder andere nieuw meubilair voor de grote zaal. Bij de restauratie van het gemeenlandshuis, gereed in 1971, is dat meubilair verwijderd maar het door Cuypers in Deventer bestelde Smyrna-tapijt ligt er nog steeds. Aan de hand van foto’s en archiefstukken wordt getoond hoe de grote zaal er volgens de ideeën van Cuypers uitzag. Eind 1999 betrok Rijnland een modern kantoor aan de Archimedesweg waarna het Gemeenlandshuis werd ondergebracht in een stichting.

WIST U DAT…
… het goudleerbehang uit 1776 dateert? In dat jaar bezocht stadhouder Prins Willem V Leiden en gebruikte in het Rijnlands huis het middagmaal.

TypeOpenbaar gebouw
SubtypeWaterschapshuis
StatusRijksmonument
Oorspronkelijke functieZetel Hoogheemraadschap van Rijnland
Huidige functieRepresentatie en kantoorruimte aantal instellingen

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Gemeente: Leiden

Adres
Breestraat 59
2311 CJ Leiden
website

Openingstijden
zaterdag 12 sep 12:00 - 17:00 uur

Bijzonderheden
Niet toegankelijk voor mindervaliden / Houd rekening met wachttijd / Rondleidingen / Expositie in de grote zaal

Activiteiten bij dit monument