Dorpskerk met kerkhof

Van het huidige kerkgebouw vormt de romaanse tufstenen toren uit de 12e eeuw het oudste gedeelte. Het laatgotische koor met zijn netgewelf stamt uit de 16e eeuw, terwijl het eenbeukige schip uit de 19e eeuw dateert. Kerk en toren zijn in 1949 en 1964 gerestaureerd. In en om de kerk zijn eeuwenlang mensen begraven. Voorname lieden kregen een plaats onder het schip of in de grafkelder onder het koor, de anderen kwamen buiten op het kerkhof, de “friedhof”, te liggen. Binnen vragen de indrukwekkende rouwborden van de grafelijke families De Reede en Bentinck van Middachten om aandacht, evenals de gravenbank, nog steeds eigendom van Middachten.

TypeReligieus erfgoed
SubtypeKerk
StatusRijksmonument
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
De Friedhof 6
6955BP Ellecom

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur