H. Laurentiuskerk

De Laurentiuskerk is een neogotische pseudobasiliek met een hoge toren. De kerk heeft een driebeukig gebouw met een schip van acht traveeën diep. De toren, die tegen de westgevel is aangebouwd is Ca. 45 meter hoog. De toren bestaat uit twee vierkante en een achtkantige geleding met wimbergjes en een spits. In de toren zijn drie klokken opgehangen die zoals gebruikelijk van namen zijn voorzien: Laurentius, Johannes en Maria.
Inwendig zien we de gelede peilers, de kapitelen van stukadoorswerk en gestukadoorde houten kruisribgewelven. Het is een goed voorbeeld van de door Molkenboer beïnvloede stukadoorsgotiek. Boven de scheibogen zijn nissen met traceringen in klassiek-gotische stijl te zien. De kerk is ontworpen door de architect Th. Asseler. Op 20 maart 1866 werd de eerste steen gelegd en op 17 augustus 1868 werd de kerk door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Wilmers geconsacreerd.
Op 10 februari 1976 is het gebouw geplaatst op de lijst van beschermde Rijksmonumenten. Ondanks vele gedeeltelijke restauraties in de loop van de jaren, ging de bouwkundige toestand van het kerkgebouw de laatste jaren zeer snel achteruit. In overleg met de Gemeente Voorschoten, het Bisdom Rotterdam en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft het kerkbestuur in 1994 besloten het gehele kerkgebouw grondig te restaureren.
Door het architectenbureau Van der Sterre-Peetoom, dat reeds zeer vele grote restauraties op haar naam heeft staan, werd een plan gemaakt. Gedurende het jaar 1995 en een deel van 1996 is het gebouw hersteld. Onder andere werd daarbij de spits van de toren geheel vernieuwd en werden nieuwe dakleien aangebracht, nadat het dakbeschot en de spanten voor een deel waren vervangen. Ook de glas-in-lood ramen zijn geheel verwijderd geweest en opnieuw in lood gevat. Tevens werden er voorzetbeglazingen aangebracht om negatieve weersinvloeden te verminderen. In de westgevel, langs de Leidseweg, werden ook drie zogenaamde blindnissen opengemaakt en van glas-in-loodramen voorzien.
Veel metselwerk is opnieuw gevoegd en de ernstig in verval geraakte afzaten vervangen door hardstenen exemplaren. Naast de toren zijn weer twee hardstenen pinakels geplaatst. Het interieur van de kerk is na de restauratie van het gebouw ook geheel gewijzigd. Op de eerste plaats is in de abcis een schitterend neogotisch altaar geplaatst. Dit altaar is afkom¬stig uit het Bisdom Breda en werd gedurende een jaar door vele vrijwilligers geheel gerestaureerd en m oude luister hersteld.
De kerkbanken zijn weer gedeeld zodat een middenpad kon worden gerealiseerd. Het gebouw is geheel geschilderd waarbij zoveel mogelijk de oude kleuren van vroeger zijn teruggebracht. Onder de vele verflagen zijn verschillende fraaie schilderingen gevonden. Enkelen daarvan zijn weer hersteld, anderen waren van zodanig slechte kwaliteit dat herstel onmogelijk was.

TypeReligieus erfgoed
SubtypeKerk
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Leidseweg 100
2251LG Voorschoten

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur