Wie doet wat en wanneer?


Open Monumenten Klassendag
Open Monumenten Klassendag

De Open Monumenten Klassendag komt tot stand door een nauwe samenwerking tussen het landelijke Projectbureau Open Monumentendag, het gemeentelijke Comité Open Monumentendag, de basisschool (leerkrachten, interne cultuurcoördinator of schoolleider) en vertegenwoordigers van monumenten (beheerders, eigenaars, rondleiders). In de meest ideale situatie is ook de veelal aanwezige lokale cultuureducatie intermediair betrokken.

Het lokale Comité Open Monumentendag bepaalt op welke schooldag de Open Monumenten Klassendag wordt georganiseerd (tot 2017 vond de Klassendag altijd plaats op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendag).

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste taken en momenten voor 2019:

Minimaal 3 maanden voorafgaand aan de geplande Open Monumenten Klassendag: Comité Open Monumentendag schrijft zich in voor de Klassendag via de portal op de website Open Monumentendag en geeft aan op welke dag zij de Klassendag organiseert. Ook voegt het Comité contactgegevens toe van de (basis)scholen in de eigen gemeente en geeft het Comité aan wie de scholen uitnodigt: het landelijk projectbureau of het Comité zelf. Hiervoor komt een digitale flyer beschikbaar.

Het landelijk projectbureau voegt de gemeente toe aan de lijst met deelnemers aan de Klassendag onder welke gemeenten (op de website van de Open Monumentendag).

4 weken na ontvangst uitnodiging door scholen: sluiting van inschrijvingstermijn voor de scholen (scholen kunnen niet meer meedoen). De Comités Open Monumentendag worden op de hoogte gesteld van het definitieve aantal deelnemende scholen. Het Comité gaat de monumenten en de rondleiders regelen voor de Open Monumenten Klassendag

Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de Klassendag:  Het Comité Open Monumentendag heeft afspraken met de scholen en rondleiders / monumenten gemaakt, inventariseert de behoefte aan lesmateriaal bij de scholen (NB: deze kan ook uitgeprint worden van de website) en bestelt de speciale klassendagvlaggen (voor op de deelnemende monumenten).

Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Klassendag: het landelijke Projectbureau Open Monumentendag verstuurt het lesmateriaal naar de deelnemende scholen en het betreffende Comité Open Monumentendag.

Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de Klassendag: Het Comité Open Monumentendag neemt contact op met de scholen en de rondleiders om te controleren of zij het lesmateriaal hebben ontvangen en hen te herinneren aan het bezoek.