Nederland Monumentenland


‘Monumenten maken Nederland mooi’

De initiatiefnemers van Stichting Nederland Monumentenland hebben de ambitie om evenementen te organiseren en interactie tot stand te brengen, die een relevante bijdrage leveren aan kennisdeling over en beleving van monumenten. Initiatieven die het draagvlak voor monumenten versterken:

• BankGiro Loterij Open Monumentendag (grote publiek)
Erfgoedfairs (liefhebbers/eigenaren)
Nationaal Monumentencongres (professionals/beleidsmakers)
Nederland Monumentenland (liefhebbers)

BankGiro Loterij Open Monumentendag is het grootste culturele evenement van Nederland en enthousiasmeert jaarlijks een miljoen mensen om een monument te bezoeken. De ErfgoedFair is een dag van beleving en informatievoorziening die twee keer per jaar op unieke locaties wordt georganiseerd. Het Monumentencongres is de afgelopen vier jaar een succesvolle netwerk- en informatiedag voor professionals gebleken, en wil blijven bewijzen van toegevoegde waarde te zijn.

Toekomstperspectief
Nederland Monumentenland wil deze en andere/nieuwe initiatieven (laten) organiseren, ondersteunen en innoveren, zodat de betrokkenheid van relevante doelgroepen bij monumenten met gerichte evenementen en communicatie nog groter wordt. Ontmoetingen tussen betrokken en bevlogen mensen en beleving van monumenten zijn de belangrijkste ‘wapens’.

Organisatie
De initiatiefnemers zijn: De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), BOEi, de Vakgroep Restauratie, projectbureau Open Monumentendag en het Nationaal Restauratiefonds. Zij zijn al langere tijd betrokken bij de genoemde evenementen en hebben samen de stichting Nederland Monumentenland opgericht. Een groot aantal andere organisaties, waaronder het ministerie van OCW (via de Rijksdienst en het Fonds voor Cultuurparticipatie) is betrokken geweest bij de opzet hiervan en ondersteunt dit van harte.

Lees meer over ons bestuur.

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »