Bezoeken

Monument of activiteit bezoeken?

meewerken

Sluit u bij ons aan!

onderwijs

Met de klas naar een monument?

Organisatie

Een kijkje achter de schermen


Bezoeken

Monument of activiteit bezoeken?
Lees meer >>

meewerken

Sluit u bij ons aan!
Lees meer >>

onderwijs

Met de klas naar een monument?
Lees meer >>

Organisatie

Een kijkje achter de schermen
Lees meer >>

"Elk jaar weer ontdek ik nieuwe dingen. Dit jaar zelfs een heuse kluizenaarshut!" bezoeken >>

Zeeland


Open Monumentendag Vlissingen

In de gemeente Vlissingen wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

De strategische ligging van de stad aan de Westerschelde, de toegang tot Antwerpen, maakte dat Vlissingen talloze keren in de historie slachtoffer was van bestormingen, beschietingen en bombardementen.

Als bijna geen andere stad in Nederland heeft Vlissingen Europa ‘over zich heen gehad’. Vele Europese mogendheden hebben zich met Vlissingen bemoeid: Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland. En de sporen daarvan vind je terug in de verdedigingswerken. Keizer Karel V noemde Vlissingen de sleutel der Nederlanden. Als hij vanuit Gent naar open zee wilde moest hij Vlissingen voorbij. De keizer had halverwege de zestiende eeuw serieuze aandacht voor de ligging van Vlissingen en liet de haveningang flink verstevigen met een heus bolwerk: het later zogenoemde Keizersbolwerk. Het Keizersbolwerk (1548) werd ontworpen door de Italiaanse vestingbouwer Donato de Boni .

Tijdens de tachtigjarige oorlog toonde de hertog van Alva belangstelling voor de stad. Hij stuurde in april 1572 zijn kwartiermaker Hernande Pacheco naar Vlissingen. Het muurwerk van het Oranjebolwerk en de Muur van Altena zijn in de kern 16e eeuws, uit deze
Spaanse tijd.

Napoleon (toen nog eerste consul) bezocht Vlissingen in 1803 en had vooral belangstelling voor de Dokhaven en de vestingwerken. Het Keizersbolwerk werd in de Franse tijd, in opdracht van keizer Napoleon in 1811, van kazematten voorzien en heeft toen zijn huidige
vorm gekregen. Uit diezelfde tijd stamt de Oostbeer: een klein juweeltje van Franse vestingbouwkunst.

Vlissingen maakte deel uit van de Atlantikwall met een land- en zeefront en heeft een cruciale rol gespeeld in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. In en rondom de stad waren meer dan vijfhonderd verdedigingswerken aangelegd. Maarschalk Rommel
kwam in april 1944 hoogstpersoonlijk naar Vlissingen om zich op de hoogte te stellen. In de nacht van 31 oktober en 1 november 1944 landden eenheden van het 4e commando als eersten bij de Oranjemolen. Vanuit dit oostelijk deel van Vlissingen begon de bevrijding
en om 6.57 uur stond de eerste commando op de stoep voor de Hoofdcommandopost van de Luchtbeschermingsdienst in de Hendrikstraat. Straat voor straat werd de stad veroverd. Harde gevechten waren er rond de Coosje Buskenstraat. Het uiteindelijke doel was hotel Britannia, daar zetelde het Duitse hoofdcommando. Op drie november streken de Duitsers de vlag, de stad was toegetakeld als nooit te voren. Elk jaar wordt de herinnering aan de gevallenen levend gehouden tijdens de herdenking bij het Landingsmonument in het herdenkingsgebied Uncle Beach. Op de muur bij de Oranjemolen staat een tekst: ‘We will remember’.

Niet alleen in Vlissingen, maar ook in Oost Souburg en Ritthem zijn op 8 september monumenten te bezoeken met een Europese betekenis. Denk daarbij aan de Karolingische Burg (ringwalburcht met als doel de plaatselijke bevolking bescherming te bieden tegen
de plundertochten van de Noormannen) of Fort Rammekens in Ritthem, ontworpen door de Italiaanse vestingbouwer Donato de Boni.

De monumenten in de gemeente Vlissingen zijn op zaterdag 8 september 2018 open van 10.00 tot 17.00 uur (tenzij anders vermeld).

Open Monumentendag Veere

In de gemeente Veere wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

In de gemeente Veere kunnen sporen van 2000 jaar geschiedenis met de rest van Europa gevonden worden. Romeinen, Vikingen, Vlamingen, Spanjaarden, Fransen en Duitsers kwamen hier als indringers. Schotten en Engelsen als handelaars. In de laatste twee eeuwen vinden badgasten van overal vandaan de Walcherse kust om zicht te kunnen ontspannen. Allen brachten en brengen ze hun eigen gewoonten mee en soms bouwden ze versterkingen, pakhuizen, grafplaatsen of vakantievilla’s. Zo werd ook op het Veerse monumentenbestand een Europees stempel gedrukt.

Open Monumentendag Tholen

In de gemeente Tholen wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

Open Monumentendag Terneuzen

In de gemeente Terneuzen wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

Open Monumentendag Sluis

In de gemeente Sluis wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.

Op zaterdag 8 september aanstaande vindt opnieuw de Open Monumentendag plaats.

Tijdens dit grootste evenement van Nederland, die vorig jaar 900.000 bezoekers trok, staan monumenten centraal. Monumenten leren ons over het verleden en het heden en vormen tegelijkertijd een inspiratiebron voor de toekomst. Zij dienen daarom gekoesterd te worden. Open Monumentendag verbindt mensen, jong en oud, met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. Tijdens Open Monumentendag 2016 zijn in het hele land vierduizend bijzondere monumenten opengesteld voor het publiek (de meeste gratis, of in sommige gevallen tegen een gereduceerde toegangsprijs). Naast de openstelling van gebouwen worden er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder rondleidingen, concerten en tentoonstellingen.

In de gemeente Sluis nemen als vanouds vele monumenten deel aan de Open Monumentendag. De monumenten hebben wisselende openingstijden, meestal van 10.00-17.00 uur. De meeste zijn bovendien gratis te bezichtigen (niet alle).

Open Monumentendag Schouwen-Duiveland

In de gemeente Schouwen-Duiveland wordt de Open Monumentendag georganiseerd. Via deze pagina vindt u de belangrijkste informatie.