Activiteit

Coornhert als inspirator van hedendaagse kunstenaars

Za
Zo

Adres

Grote Markt 2, Haarlem

Tijd(en)

za 10 sep. 10.00 - 17.00 uur
zo 11 sep. 12.00 - 17.00 uur

Nieuw werk van leden van de Haarlemse kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel, geïnspireerd op de denkbeelden van Coornhert  over verdraagzaamheid, vrijheid, en gelijkheid. Er verschijnt ook een mini-catalogus.

Coornhert500-jaar 2022
De humanist Dirck Volckertszoon Coornhert, een van de belangrijkste cultuurdragers van ons land, werd in 1522 geboren. Dit jaar vijfhonderd jaar geleden. Er is reden genoeg om dat uitgebreid te herdenken en te vieren, want zijn ideeën zijn nog steeds uiterst waardevol. In Haarlem, waar Coornhert bijna veertig jaar woonde en werkte, is door de Coornhert Stichting Haarlem een herdenkingsjaar vol evenementen georganiseerd en ook tijdens de Open Monumentendagen is er rond Coornhert in Haarlem veel te doen. .

Coornhert was begaafd op vele terreinen van wetenschap en kunst. Theoloog en filosoof, grafisch kunstenaar, schrijver, dichter, drukker, uitgever, taalvernieuwer, stadssecretaris van Haarlem en notaris. Nauw betrokken bij de Opstand tegen Spanje en vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje. Coornhert stelde zijn leven in dienst van het verspreiden en toelichten van zijn denkbeelden, door een stroom van publicaties, prenten en toneelstukken.

Duurzaamheid
De Open Monumentendagen hebben dit jaar landelijk als thema ‘duurzaamheid’. Coornherts denkbeelden zijn na 500 jaar nog springlevend. Over duurzaamheid gesproken! Zijn visie op de samenleving kwam kortweg op het volgende neer. Behandel je medemens liefdevol, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Je hebt de vrije wil om voor het goede te kiezen. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Denk zelf kritisch na, luister niet teveel naar gezagsdragers, maar zoek zelf de waarheid. Zonder verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrijheid is er geen rechtvaardige en menswaardige samenleving mogelijk. Een prachtige visie, die het waard is blijvend in onze samenleving te verankeren.

Deel deze activiteit

Adres

Grote Markt 2, Haarlem

Tijd(en)

za 10 sep. 10.00 - 17.00 uur
zo 11 sep. 12.00 - 17.00 uur

Monument bij deze activiteit

bekijk alle activiteiten in
Haarlem