Activiteit

Open Ateliers HVK

Adres

Oude Boteringestraat 63, Groningen

Praktische informatie

  • Sommige panden zijn niet rolstoelvriendelijk, maar een helpende hand is altijd te organiseren.

Op zondag 10 september zijn een vijftal ateliers van Groninger beeldend kunstenaars geopend voor publiek. Neem dus gerust een kijkje bij een van onderstaande panden of volg de gehele route van Oude Boteringe- naar de Haddingestraat. Klik hier voor meer informatie over de panden en hun geschiedenis.

  1. Oude Boteringestraat 63
  2. Hofstraat 21 (ingang via St. Walburgstraat 24)
  3. Kostersgang 6
  4. Pelsterstraat 37
  5. Haddingestraat 26

Achtergrond

In bovenstaande 5 monumentale panden in de binnenstad van Groningen zijn al meer dan 30 jaar betaalbare ateliers voor beeldend kunstenaars gevestigd: een erfenis van voormalig wethouder van Cultuur Ypke Gietema in samenwerking met de kunstenaars zelf, nu verenigd in de HVK (huurdervereniging kunstenaars). Indertijd werd het nijpende gebrek aan betaalbare ateliers, en het realiseren daarvan in panden waarvoor men geen bestemming had, als een win-win situatie gezien. En dat geldt nog steeds voor deze overeenkomst: panden behorend bij het erfgoed van de stad zijn onttrokken aan speculatie, waardoor beeldend kunstenaars behouden blijven voor de stad en zorgen voor een goed kunstklimaat.

Wat is er te zien en te doen?

In de panden treft u een scala aan klassieke en hedendaagse beeldende kunst aan: figuratieve en abstracte schilder- beeldhouw- en tekenkunst, houtbewerking, fotografie, conceptuele kunst en design om maar wat te noemen. Ook worden er in meerdere ateliers regelmatig cursussen gegeven, workshops georganiseerd en fungeren ze als basis voor diverse kunst gerelateerde activiteiten. Zo zijn er diverse culturele stichtingen actief, worden er muziek- en theaterproducties geïnitieerd, is er een kleine galerie en is er in een van de panden een kleine uitgeverij gehuisvest.


Pelsterstraat 37:

Een voormalige Rijks-HBS uit 1862. Destijds de eerste HBS in Nederland. Evenals het pand aan de Hofstraat gebouwd door de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Na enkele jaren verhuisde de HBS en werd het een Rijkskweekschool. Het gebouw is sinds 1971 een Rijksmonument.

Er zijn nu 11 ateliers voor beeldend kunstenaars gevestigd.

 

Haddingestraat 26:

Een karakteristiek gebouw uit het begin van de vorige eeuw. Op de gevel staat uitgehouwen: ‘Rijksleerschool’ (een lagere school verbonden aan een kweekschool, mogelijk die in de Pelsterstraat indertijd). Later werd het gebouw ook als een locatie voor de Academie Minerva gebruikt.

Nu zijn er 6 woonateliers en 8 ateliers in ondergebracht.

 

Oude Boteringestraat 63:

De Oude Boteringestraat heeft een lange historie. Van woonhuis en apotheek van C.W. van Mesdag tot Middelbare Meisjesschool (MMS) en ijkkantoor van de Rijksbelastingen, met de nodige renovaties en bijbouwingen, en onderdeel van de Academie Minerva. In 1985 werd het pand door architect L.W. Barneveld verbouwd tot woon- en werkruimtes voor beeldend kunstenaars.

Er zijn 5 woon-en werkruimtes en 9 ateliers gevestigd en het pand is nu een Rijksmomument.

 

Hofstraat 21 (ingang St Walburgstraat 24):

De Hofstraat 21 is een voormalig schoolgebouw. Een gebouw uit 1864 van de toenmalige stadsbouwmeester J.G. van Beusekom. Van oorsprong een Franse kostschool voor meisjes, later een Rijks HBS.

Het gebouw is nu een gemeentelijk monument en biedt onderdak aan 1 bewoner/kunstenaar en 17 beeldend kunstenaars, die er een atelier huren.

 

Kostersgang 6:

Een voormalig pakhuisje met vier verdiepingen uit omstreeks 1891.

Ooit eigendom van een huisschilder en daarna van de Stichting ‘Woon-en Werkruimtes voor Kunstenaars’. Nu in eigendom van woningcorporatie Patrimonium.

De Kostersgang 6 is een karakteristiek pandje in de stad Groningen.

Er zijn 4 kleine ateliers gevestigd.

Deel deze activiteit

Adres

Oude Boteringestraat 63, Groningen

Praktische informatie

  • Sommige panden zijn niet rolstoelvriendelijk, maar een helpende hand is altijd te organiseren.
bekijk alle activiteiten in
Groningen