Activiteit

Programma Open Monumentendaag 2019

Adres

Diverse Diverse, Rijswijk

 

Programma Open Monumentendag 2019 Rijswijk

 

                           Programma zaterdag 14 september:

 

11.00 – 12.00 uur            Opening van Open Monumentendag 2019 door de wethouder voor Cultureel Erfgoed, Johanna Besteman, in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Tevens reikt de                                                                                               wethouder de gemeentelijke Monumentenprijs 2019 en enkele monumentenbordjes uit. De muziek voor, tijdens en na afloop van de openingwordt verzorgd door leerlingen                              van Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk.

10.00 – 15.00 uur           Het Europees Octrooibureau (EOB), Patentlaan 2, biedt vandaag als onderdeel van de Open Monumentendag rondleidingen in het nieuwe kantoorpand! Normaal gesproken is deze niet vrij toegankelijk, dus dit is een unieke kans om het monumentale gebouw, dat is geïnspireerd op de lokale omgeving, te bekijken. Vanaf de bovenste etage, op ruim 100 meter hoogte heeft u tevens een schitterend uitzicht over de regio. Voor deelname aan een rondleiding, meld je vóór 10 september aan via http://smit.ly/u1BHu?culture=nl-NL

10.00 – 16.00 uur          Voor het eerst is dit jaar het woon/winkelpand aan de Herenstraat 81  (gedeeltelijk) voor bezoekers geopend! Het gaat hier om een Rijksmonument. Het pand is gebouwd in 1617 en heeft een fraaie 17e/18e eeuwse gevel met een rechte kroonlijst. Het pand vormt een ‘duo’ met nr. 79; dit is in de voorgevel het beste te zien. Hoewel het om afzonderlijke huizen gaat, hebben Herenstraat 79 en 81 veel met elkaar gemeen. Bij de bouw in de 17e eeuw hebben ze waarschijnlijk een topgevel gehad, die in de 18e of begin 19e eeuw zijn vervangen door een gevel met een rechte kroonlijst. Bij een ingrijpende restauratie in 1974 werden deze lijstgevels echter weer vervangen door de huidige klokgevel. Deze stemmen overeen met de wèl originele klokgevel van het naastgelegen pand Herenstraat 83-85, ook wat betreft de afsluiting van de gevel door middel van een driehoekige fronton. De panden zijn door de                                             klokgevel niet alleen hoger geworden, maar ook aanzienlijk beter qua verhoudingen en gevelindeling. De onderpui van de beide huizen is tijdens de restauratie in 1974 geheel in overeenstemming met de rest van de gevel gerestaureerd. Beneden is Meet & Engage gevestigd, huiskamerverhuur voor vergaderingen, workshops, etc.

10.00 – 16.00 uur            Openstelling Schaapweimolen, Molenwetering 2. De molenaar, de heer Wim Hazeu, heet u met plezier welkom om over zijn monumentale molen te vertellen. De molen is in 1988/89 in zijn geheel verplaatst naar de huidige locatie in verband met de aanleg van  Rijksweg A4. Een uniek monument op een unieke locatie in de Hoekpolder!

11.00 – 16.00 uur            Openstelling Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, Jaagpad 6. Dit pompgemaal, gebouwd in 1874 als stoomgemaal naar een ontwerp van de architect P.A. Korevaar is in 1924 verbouwd tot dieselgemaal. Sinds 1989 draait het gemaal op elektriciteit, maar het bevat nog steeds de dieselpomp, die nog altijd kan draaien.

11.00 – 17.00 uur            Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, is de gehele dag geopend. Dit monument is grotendeels in gebruik als welzijnsvoorziening; een gedeelte is woonhuis. Bij het                                 monument behoren ook de theekoepel en het fraaie park met oorlogsmonument.

11.00 – 17.00 uur            Gratis openstelling van Landgoed Te Werve, Van Vredenburchweg 105.  Het landhuis, de duiventoren, het voormalige botenhuis, de gerestaureerde                                             toegangsbrug en de poortwachterswoning zijn zeker een bezichtiging waard! Behalve het koetshuis zijn deze objecten alleen aan de buitenzijde te bewonderen. In het koetshuis is een kleine tentoonstelling ingericht, onder andere van onderdelen van een oude auto van de toenmalige eigenaar Labouchère. Dat was een Delahaye, type 1, uit het einde van de 19eeeuw. Delen van de auto zijn enkele jaren geleden  gevonden in het Meer van Te Werve. Verder is in het koetshuis een tentoonstelling van de bekende Rijswijkse fotograaf Rob Mosterd met bijzondere foto’s van “Te Werve”. Om 11.00 uur, 13.00 uuren 15.00 uurworden deze zaterdag rondleidingen op het landgoed georganiseerd. Verzamelen bij het koetshuis!

 

12.00 – 17.00 uur            Oude Kerk, Herenstraat 62B: open ter bezichtiging van de monumentale kerk. De kerk is een vervanger vaneen Romaanse kerk uit de 11e eeuw. De vierkante                          bakstenen toren dateert uit omstreeks 1400. In de 15e eeuw werd het schip naar het westen uitgebreid, waardoor de toren werd ingesloten. Koor uit de 15e eeuw,                                         sacramentshuisje aan de noordgevel uit 1514 en sacristie aan de zuidgevel uit 1524. De ingangspartij dateert uit de 18e eeuw.

12.00 – 15.00 uur            Openstelling Hofrustkapel, Herenstraat 44B. De Hofrustkapel is gebouwd als gereformeerde kerk in 1894 door architect R. Kuipers. In de jaren 1912-1913 is de                                   kerk uitgebreid door architect Tjeerd Kuipers. In 1975 is er een door J. van Gelder in 1891 gebouwd orgel in geplaatst, afkomstig van de gereformeerde Westerkerk in Den                           Haag. Sinds 1984 in gebruik door en in eigendom van de Volle Evangelie Gemeente.

12.00 – 17.00 uur            Openstelling St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69. Er worden rondleidingen gegeven en op de koorzolder wordt tekst en uitleg gegeven over het grote orgel. De Bonifatiuskerk is een neogotische kruiskerk, met een lengte van 58,5 meter en een breedte van 22,5 meter van de hand van Nicolaas Molenaar (leerling van Cuypers). In                                     de kerk is ambachtelijk vervaardigde ornamentiek te bezichtigen, zoals beeldhouwwerk, houtwerk, schilderingen, glas-in-lood, tegeltableaus, zilver-, goud- en kopersmeedwerk. Boven het kerkportaal staat een beeld van de H. Bonifatius, dat in 1854 werd geschonken aan de parochie. In de kerk is een reeks van 14 kruiswegstaties (tegeltableaus) van de hand van Theo Molkenboer.

12.00 – 17.00 uur            Openstelling van boerderij Vlietzigt(thans “Herberg”). Dit monument stamt uit 1890. De stal naast het woonhuis heeft een gevel in de Hollandse Neorenaissancestijl, wat voor deze periode zeer uniek is. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur  “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor bezoekers informatie klaar                                over het monument Vlietzigt. Aldaar is het natuurlijk ook mogelijk om een momentje uit te rusten en de honger te stillen of de dorst te laven!

13.00, 14.00 en 15.00 uur Laurens de Groothoudt voor de jongere bezoekers op elk heel uur een spannend verhaal op het voorplein van het  Museum Rijswijkaan de Herenstraat. Om de feestvreugde te vergroten staat er tussen 13.00 uur en 15.00 uur een ijscoman waar de deelnemende kinderen gratis een ijsje kunnen krijgen!

 

Programma zondag 15 september:

 

10.00 – 15.00 uur           Ook vandaag bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in het Europees Octrooi Bureau (EOB)!Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september via:     http://smit.ly/u1BHu?culture=nl-NL

11.00 – 15.30 uur            Openstelling Museum BB Bunkers, Van Vredenburchweg 176A. De toegang is gratis en er is vrije doorloop op het gehele terrein, óók het museum! De                             sfeer van de Koude Oorlog kan worden geproefd door de aanwezigheid van ‘Oost-Duitse’ soldaten en voertuigen. De commandopost van de BB  is alleen na aanmelding bij de “koffiecorner”                                          toegankelijk. Hier kunnen op ieder heel uur mensen rondgeleid worden, met een maximum van 15 personen per rondleiding. De tijden voor de rondleiding zijn vanaf  11.00 uur op ieder heel uur. De laatste rondleiding is om 15.00 uur.

11.00 – 17.00 uur            Ook vandaag is Landgoed Te Werve gratis toegankelijk. Deze dag zijn er geen rondleidingen, maar wel is er een gezellige horecasetting en live-muziek in “Te Werve Buiten”. Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om op het landgoed te wandelen en te genieten van natuur en monumenten!

12.00 – 17.00 uur            Boerderij Vlietzigtis vandaag wederom te bezichtigen. Bij de achtergelegen oorspronkelijke hooischuur “Op Visite”, nu onderdeel van de uitspanning, ligt voor                               bezoekers informatie klaar over het monument Vlietzigt.

Deel deze activiteit

Adres

Diverse Diverse, Rijswijk

Monument bij deze activiteit

bekijk alle activiteiten in
Rijswijk
Instagram
Hashtag #