in Friesland


Bolsward - Stadhuis
Bolsward - Stadhuis

Op Open Monumentendag 2016 zullen duizenden monumenten gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Met het thema ‘Iconen en symbolen’ staan er extra activiteiten op het programma waarbij bijvoorbeeld speciale aanwezigheid van de iconische families Crack en Freule Helena Mallinckrodt en demonstraties van Turkse calligrafie, rijk aan symboliek. Projectbureau Open Monumentendag heeft per provincie enkele aanraders voor u geselecteerd. In Friesland zijn natuurlijk vele monumentale boerderijen te vinden, maar wist u dat er een is die tegenwoordig is herbestemd als moskee? En wat dacht u van een herbestemde gevangenis, een vuurtoren, een voormalig kaaspakhuis of zuivelfabriek nabij de monumentale Slachtedijk of particulier bewoonde monumenten waar u anders nooit in komt tenzij u vriend van de familie bent.

Bijzondere monumenten:

Crackstate in Heerenveen
Blokhuispoort in Leeuwarden
Doktershús in Stiens, Leeuwarderadiel
Museum It Tsiispakhûs in Wommels, Littenseradiel
Ayasofya Moskee in Sneek, Súdwest Fryslân
Het Old Burger Weeshuis in Sneek
Waterpoort in Sneek
De Brandaris in West-Terschelling, Terschelling
Eerste Coöperatieve Zuivelfabriek in Gytsjerk, Tytsjerksteradiel
Villa Vijversburg in Tytsjerk, Tytsjerksteradiel
Vuurtoren van Vlieland op Vlieland

Terug naar de aanraders van Projectbureau Open Monumentendag.