Open Monumentendag nieuwe stijl


Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie

Onlangs werd bekend dat Stichting Open Monumentendag een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangt vanuit de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met deze regeling zes landelijke erfgoedmanifestaties bij het professionaliseren van hun organisatie.

Open Monumentendag zet in op het versterken van de continuïteit, het versterken van de inzet van vrijwilligers en het versterken van de samenwerking. De relatie tussen publiek en monumenten wordt verstevigd door de invulling van de Open Monumentendagen beter af te stemmen op de wensen van het publiek en door ook door het jaar heen contact mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een gezondere financieringsmix van de organisatie met nieuwe en meer verschillende bronnen van inkomsten. De samenwerking met eigenaren en beheerders van monumenten wordt versterkt en de plaatselijke comités en vrijwilligers worden beter ondersteund. In het hele land zetten tienduizenden vrijwilligers zich actief in voor het organiseren van Open Monumentendag en het behoud van hun monumenten.

Stichting Open Monumentendag feliciteert ook de andere erfgoedmanifestaties die gehonoreerd zijn:

Romeinenfestival
Maand van de Geschiedenis
Nationale Archeologiedagen
Dag van het Kasteel
Nationale Molendag