3. Textiel in Twente


Niets is zo bepalend geweest voor het beeld van Twente als de textielindustrie. Vanaf 1700 waren er thuiswevers en –spinners. Later weefden zij buitenshuis en rond 1850 veranderde de industrialisatie de handmatige productie: stoommachines in fabrieken namen het spinnen, spoelen en weven over. Tussen 1855 en 1866 kregen bijna alle belangrijke Twentse plaatsen een aansluiting op het spoorwegnet. Hengelo, Almelo en Enschede begonnen nu snel te groeien dankzij een constante stroom werkzoekenden. De huisvesting van de arbeiders was in deze tijd bedroevend. Net als in de 18de eeuw waren de arbeiderswoningen voornamelijk van hout en leem gemaakte rijtjeshuisjes. Eind 19de en begin 20ste eeuw werd het Twentse land heringericht met kapitaal verdiend in de textiel. Op bijna elke heuveltop verscheen een villa – meestal niet protserig, maar gebouwd met Twentse invloeden en cottage-achtige elementen. Landgoederen werden gesticht. Compleet met boerderijen, tuinen en jachtgelegenheid, vijvers en theekoepels. De textielfabrikanten lieten tuindorpen bouwen en parken aanleggen. Zij realiseerden voorzieningen als textielscholen, badhuizen en verenigingsgebouwen, maar ook het Rijksmuseum Twenthe is een initiatief van deze industriëlen. De textiel liet dus zowel in de stad als op het platteland haar erfenis na. De inrichting van Twente is zowel bepaald door de vele vaak weer verdwenen fabrieken (w.o. stoombleekerijen en -weverijen) als door de industriële monumenten, die behouden zijn gebleven. De fabrieken stonden aan de ondertussen grotendeels weer opgeheven spoorlijnen.

Op 29 en 30 december 2016 stond de provincie Overijssel centraal tijdens de derde Open Monumentendag Special in Nederland. Met als thema ‘Textiel in Twente’ bezochten de bezoekers in totaal ruim 25 monumenten / locaties en meer dan 40 activiteiten, waaronder twee busexcursies. Privaat bewoonde huizen gingen speciaal open voor onze bezoekers en regulier opengestelde monumenten verzorgden een extra warm onthaal en een leuke activiteit om het bezoek onvergetelijk te maken. Naar schatting waren er 2.500 bezoekers.

 

 

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »