Kasteel of buitenplaats


Kasteel Nederhemert
Kasteel Nederhemert

We komen verschillende benamingen tegen voor kastelen, zoals burcht, huis en slot. De term kasteel gebruiken we tegenwoordig meestal voor een middeleeuws bouwwerk waarin bewoning en verdediging gecombineerd werden of voor zeventiende- en achttiende-eeuwse buitenhuizen.

Vanaf het jaar 1000 tot ongeveer 1250 bouwde men mottekastelen, burchten die bestaan uit een kunstmatig opgeworpen heuvel (motte) met op de vlakke top een houten toren, later vaak vervangen door een stenen toren. Weinig mottes hebben de tand des tijds doorstaan met uitzondering van de motte bij de burcht van Leiden. Waterburchten zijn beter bewaard gebleven. Het zijn meestal rechthoekige bouwwerken met hoektorens en woonfaciliteiten, omgeven door een veilige slotgracht.

De oudste verdedigingswerken die u nog kunt bezoeken zijn de zogenaamde ringwalburchten uit de negende eeuw: een aarden omwalling met droge gracht, eventueel versterkt met palen, zonder specifieke woonvoorzieningen. Plaatsen met het woord burg of borg in de naam, zoals Middelburg, Domburg en Den Burg op Texel zijn meestal uit een ringwalburcht ontstaan. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk het Muiderslot in Muiden.

Aan het einde van de Middeleeuwen verloren de kastelen hun betekenis door de opkomst van de steden. Kastelen vervielen of werden verbouwd tot landhuizen. Ook werden vanaf de zeventiende eeuw door rijke stadse kooplieden op het platteland vaker nieuwe buitenplaatsen aangelegd, met fraai aangelegde tuinen en parken waar men in de zomermaanden verbleef.

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »