Woonhuis


Keuken van de Dekemastate, Jelsum
Keuken van de Dekemastate, Jelsum

De verscheidenheid in soorten strekt zich uit van besloten romantische hofjes in oude steden tot eenvoudige landarbeidershuisjes op het platteland en van rijke patriciërshuizen langs de stadsgrachten tot de tuindorpen waar arbeiders gezonder en gelukkiger zouden moeten worden.

De functie van woonhuizen is in de loop der eeuwen vrijwel ongewijzigd gebleven, maar de opvattingen over hoe er gewoond dient te worden zijn wel flink veranderd. Niet alleen qua stijl en uiterlijk, maar ook met betrekking tot gewenste gebruiksmogelijkheden en sociale omgeving.

De industriële revolutie en vooral de Woningwet van 1901 brachten nieuwe woningtypen tot stand die vaak in grote aantallen bij elkaar staan: fabrieksarbeiderswijken, tuinsteden, villaparken en flatgebouwen. Met de komst van de vele Vinexwijken in de laatste twintig jaar zet deze ontwikkeling zich nog altijd voort.