Open Monumentendag 2022

Comité Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude, Bakkum

 
 

Castricum, Akersloot, De Woude, Limmen, Bakkum

Het dorp Castricum is ontstaan op een zandeiland langs het vroegere Oer-IJ. Sporen van deze riviertak, die tot in de Romeinse tijd bestond  en hier lees verder...

Het dorp Castricum is ontstaan op een zandeiland langs het vroegere Oer-IJ. Sporen van deze riviertak, die tot in de Romeinse tijd bestond  en hier in zee uitmondde, zijn nog in het landschap terug te vinden. Het meest markant is de Schulpvaart, die te volgen is vanaf het Stet aan de noordkant van het dorp met een bocht bij de Limmerbrug  in de richting van Uitgeest. Deze vaart vormde tot 1812 ook de grens met de toen zelfstandige gemeente Bakkum. De oude monding is later overstoven geraakt door de hoge jonge duinen, die het dorp aan de westkant markeren. Het lage land langs de oude geulen werd stukje bij beetje ingedijkt, waarbij hier en daar kleine nederzettingen ontstonden. Voorbeelden zijn het gebied tussen het Zeerijdts- en Zuiderdijkje en het gehucht Heemstede aan het einde van de Maer- of Korendijk. Vele eeuwen lang was de landbouw de voornaamste bron van bestaan; daaraan herinneren de 38 nog bewaarde stolpboerderijen, die nu alle tot woonhuis zijn verbouwd. Castricum groeide van een klein dorp uit na de komst van de spoorverbinding in 1867. Ook de vestiging van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Duin en Bosch’ (1909), de ontwikkeling van het toerisme en de vestiging van veel  forenzen droegen bij aan een sterke groei. Het landgoed waarop de paviljoens van het ziekenhuis waren gevestigd, heeft tegenwoordig naast ruimte voor woningbouw voor een groot deel een recreatieve bestemming. Wellicht krijgt ook de zogenaamde ‘Kunstbunker’ op het door het PWN beheerde duinterrein binnen afzienbare tijd een openbare functie. Deze bunker, gebouwd voor het veilig opslaan van kunstschatten in oorlogstijd, is ook daadwerkelijk gebruikt; zo is Rembrandts ‘Nachtwacht’ er enige tijd in opgerolde toestand opgeborgen geweest. In de beide bestaande museale instellingen, ‘De Duynkant’ en het Huis van Hilde, kan men zich uitgebreid informeren over de boeiende geschiedenis van deze omgeving.

lees minder

Duurzaam duurt het langst

Dit jaar is het landelijk thema voor de Open Monumentendagen ’Duurzaam duurt het langst’. Om extra aandacht te besteden aan dit thema, houdt op vrijdag lees verder...

Dit jaar is het landelijk thema voor de Open Monumentendagen ’Duurzaam duurt het langst’. Om extra aandacht te besteden aan dit thema, houdt op vrijdag 2 september om 20.00 uur Dr. Hans van Weenen een bijzondere lezing in Cultureel Centrum Vredeburg in Limmen.

Een bijzondere lezing

De verandering van het klimaat wordt door steeds meer mensen gevoeld. Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe het verleden daarvoor een inspiratiebron kan zijn. Hij verbindt duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht toe hoe aanpassing aan veranderingen in de omgeving al eeuwenlang een thema is voor Castricum. Welke kansen biedt het historisch landschap voor oplossingen van de huidige klimaatproblemen?

Strijd tegen de elementen

Dr. Van Weenen: “De woonplaats Castricum is ontstaan in het mondingsgebied van het Oer-IJ, een oude tak van de Rijn. Vanaf de Bronstijd zijn zich hier mensen gaan vestigen. Het water van beken uit de duinen maakte van dit gebied een vruchtbare delta. Door de eeuwen werd er door de bewoners strijd geleverd met de elementen. De wind zorgde voor oprukkend duinzand. Overstromingen vanuit de Bergermeer en de Wijkermeer moesten worden gekeerd. Er werd helm geplant en dijken werden aangelegd. Deze veranderingen in het landschap vonden plaats onder de regie van het Oer-IJ: de wateringen, wegen en dijken lagen er niet zomaar.” Hans van Weenen (1951) werkte als hoofddocent Milieukunde en later als bijzonder hoogleraar duurzame productontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. En bestuurslid van de stichting Oerij.

De organisatie van deze lezing is een samenwerking van:

Stichting werkgroep Oud-Castricum

Stichting Oud Limmen

Historische vereniging Oud-Akersloot

Stichting Oer-IJ

Stichting Alkmaardermeeromgeving

De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Castricum en vormt de aftrap voor het open monumentenweekend dat volgt op 10 en 11 september.

Praktische informatie: Lezing ‘Duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed’ door Dhr. Hans van Weenen. Locatie Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 Limmen. Inloop om 19:30, start programma om 20:00. Entree is vrij.

 

lees minder
Comité Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude, Bakkum op de kaart
Uitgelicht
Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Wie is Comité Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude, Bakkum?

Don van Lier (Oud Castricum)

Ernst Mooij (stichting Alkmaarder en Uitgeestermeer)

Ron Duindam ( Historisch Limmen)

Frans Zonneveld ( historische vereniging Oud-Akersloot)

Greet Blokker (gemaal 1879 Akersloot)

Co Bosschaart (gemaal 1879 Akersloot)

Jos Teeuwisse (stichting Oerij)

Monique van Zelst (de BUCH-gemeenten)

Frits David Zeiler (de BUCH-gemeenten

 

 

Deelnemende plaatsen