Open Monumentendag 2022

Comité Gouda

 
 

Open Monumentendag Gouda

Met veel genoegen presenteren wij het programma voor Open Monumentendag Gouda. U vindt op deze site korte beschrijvingen van de op zaterdag 10 en zondag lees verder...

Met veel genoegen presenteren wij het programma voor Open Monumentendag Gouda. U vindt op deze site korte beschrijvingen van de op zaterdag 10 en zondag 11 september opengestelde monumenten en overige panden. Het thema van Open Monumentendag is dit jaar Duurzaamheid. In Gouda hebben we dit vertaald in Geef Gouda door!, het thema van Gouda 750 jaar stadsrechten. We sluiten hiermee dus aan op de actualiteit binnen onze gemeente.

lees minder
Wie is Comité Gouda?

De Stichting Open Monumentendag Gouda zet zich in voor het bekend maken van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners en het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed onder de bevolking, zowel jong als oud. Hiermee wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt, de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd.

Zie voor meer informatie onze website: https://monumentenstad.nl/

 

Wij zijn ANBI erkend

Stichting Open Monumentendag Gouda is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat houdt in dat Stichting Open Monumentendag Gouda, in voorkomende gevallen, geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn donaties en giften aan Stichting Open Monumentendag Gouda fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie daarvoor de informatie op de site van de Belastingdienst.
Het fiscaal- of RSIN nummer van Stichting Open Monumentendag Gouda is: 7785720

Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Uitgelicht
  • Open Monumenten Special
    De Open Monumentendag Special is een (regionale) variant van de Open Monumentendag. Net als bij de reguliere Open Monumentendag gaan...
Onze partners