Open Monumenten Klassendag

Open Monumenten Klassendag

De Open Monumenten Klassendag is in het leven geroepen om kinderen vertrouwd maken met de term ‘monument’ en de betekenis daarvan. Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn, dat er verschillende typen monumenten zijn en dat achter elk monumenten een verhaal zit. Door schoolkinderen in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen.

Ontdek monumenten in jouw omgeving met het nieuwe lesmateriaal. Het lesmateriaal is geschikt voor het basisonderwijs groep 7 en 8. Je kunt het lesmateriaal op elk moment in het schooljaar gebruiken.

Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3D Monumentenwereld; een interactieve les in een online 3D monumentenwereld.
  • Quiz en Tours; Test hier hoeveel je weet over monumenten of maak zelf een quiztour!
  • Spreekbeurtpakket; Vertel zelf over monumenten met behulp van het spreekbeurtpakket
  • Bezoek een monument; Bezoek als klap op de vuurpijl een monument.

Leerdoelen
Het lesmateriaal sluit aan op de volgende leerdoelen:

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd, ruimte, mens en samenleving
  • Kunstzinnige orientatie
  • 21e eeuwse vaardighededen (o.a. Informatievaardigheden, creatief denken, ICT basisvaardigheden)

Meer informatie over de Open Monumenten Klassendag vind je op www.openmonumentenklassendag.nl.