In Mijn Monument delen monumentliefhebbers uit het hele land verhalen. Zij vertellen over ‘hun’ monument: een monument waarmee zij om de een of andere reden een bijzondere band hebben.

Beleef deze monumenten door hun verhalen en laat u inspireren!

De Dorpskerk in Oldeberkoop

Henk Bloemhoff

"Al toen ik een jaar of zes was kwam ik voor het eerst in de Dorpskerk van Oldeberkoop. Van jongs af aan maakt het gebouw indruk op mij. De toren is ooit hoger geweest. In 1585 werd hij ondergraven door de Spanjaarden. De herbouw van de huidige toren dateert van 1608.

Oldeberkoop heeft iets groots, iets magisch. Het geldt als eeuwenoud centrum; haast iedereen voelt dat aan. Ook de Berkoper kerk is stokoud. Hoe oud weten we niet, meestal wordt uitgegaan van ± 1125. De kerk was lang geleden gewijd aan Sint-Vitus, wat wijst op een oude vereringstraditie, en dus een vroege stichting. Het gebouw is in onze oude landstreek een monument zonder weerga, misschien het oudste ‘stenen monument’ van Stellingwerf. Alleen de nog altijd levende regionale taal Stellingwerfs, ooit als deel van het Oudsaksisch, is ouder."

De oudste Dom van heel Stellingwerf

"Het indrukwekkende van dit alles klinkt door in een passage van Pierius Winsemius in zijn ‘geschiedenis van Friesland’ uit 1622. Uit toenmalig Nederlands in huidig taalgebruik vertaald zegt hij:  ‘De Parochiekerk van Oldeberkoop is de oudste Dom van geheel Stellingwerf, staat doms-gewijze tot op de dag van heden [1622 dus] en [die kerk] zou er naar men denkt zo’n driehonderd jaar gestaan hebben’.

Dichter bij het imposante beeld ook eeuwen geleden al kan ik niet komen…"