In Mijn Monument delen monumentliefhebbers uit het hele land verhalen. Zij vertellen over ‘hun’ monument: een monument waarmee zij om de een of andere reden een bijzondere band hebben.

Beleef deze monumenten door hun verhalen en laat u inspireren!

De Triomfboog der Naastenliefde in Venray

Frans van der Kruijf

"Begin 2016 zou het hoofdkantoor van het Vincent van Gogh Instituut, gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw, worden gesloopt. Voor de hoofdingang van dit gebouw, bekend als ‘Servaeshof’, stond prominent de zogenaamde ‘Triomfboog der Naastenliefde’. Deze triomfboog is ontworpen en uitgevoerd door Hugo Brouwer (1913 – 1986), een schilder, mozaïekkunstenaar, glazenier en beeldhouwer. Zijn werken staan op veel plaatsen in Nederland."

Landelijke belangstelling

"De laatste tijd worden landelijk regelmatig naoorlogse gebouwen gesloopt. Hierbij vallen ook geregeld kunstwerken, die vaak één geheel vormen met die gebouwen, ten prooi aan de sloophamer. Het was meteen duidelijk dat de Stichting Venray Monumentaal (SVM) alles in het werk zou stellen om de Triomfboog voor de toekomst te bewaren. Een onderzoek naar de achtergrond van de Triomfboog, de bouwkundige situatie en de kunsthistorische waarde zorgde er voor dat de Triomfboog niet alleen binnen de gemeente maar inmiddels ook landelijk in de belangstelling staat."

Grootse toekomst

"Het grote probleem was echter dat de boog 24.000 kg weegt en bovendien voorzichtig moest worden vrijgezaagd van de fundering. Een additioneel probleem waren de enorme kosten. Na veel inspanningen van vele partijen, waaronder de gemeente Venray, de provincie Limburg en particulieren, werd de verplaatsing van dit prachtige kunstwerk haalbaar, zodat het nu, op zijn nieuwe plaats, een grootse toekomst tegemoet gaat."