In Mijn Monument delen monumentliefhebbers uit het hele land verhalen. Zij vertellen over ‘hun’ monument: een monument waarmee zij om de een of andere reden een bijzondere band hebben.

Beleef deze monumenten door hun verhalen en laat u inspireren!

De voormalige Coöperatieve Voorschotbank in Oldeberkoop (Ooststellingwerf)

Sietske Bloemhoff

"De Coöperatieve Voorschotbank was oorspronkelijk een particuliere bank van leden van de familie Willinge Prins. In 1902 werd het een coöperatieve bank. ‘De baank’ voelde als een stukje eigenheid: er was geen andere bank, al wist je beter. Dít was de bank waar je je spaargeld in groot vertrouwen liet beheren. De bank werd door de familie, vrienden en kennissen beleefd als een collectieve onderneming, of je nu lid was of niet.

Tot voor kort was het de kleinste zelfstandige bank van Nederland. In 2007 werd de bank overgenomen door Friesland Bank, als deel van de RABO-bank. De voormalige coöperatieve bank moest het kantoor sluiten."

Het oudste nog levende monument

"Tegenwoordig zit in dit bankgebouw met directeurswoning de streektaalinstelling Stellingwarver Schrieversronte, opgericht in 1972 door liefhebbers van de Stellingwerver taal, geschiedenis en streekeigen cultuur. Zij ondersteunen en werken coöperatief en collectief aan behoud en kennisverbreiding van de Stellingwerver cultuur.

Ik zou velen willen nodigen om dit prachtige monument te bezoeken, een monument van een onderneming die door de coöperatieve gedachte van velen in Oost- en West-Stellingwerf mensen uitnodigt en bindt. Voor mij is deze symboliek die het gebouw uitstraalt van grote waarde. En, last but not least, koesteren we daar en overal elders in Stellingwerf de Stellingwerver taal – ongetwijfeld het oudste nog levende monument van Stellingwerf…"