In Mijn Monument delen monumentliefhebbers uit het hele land verhalen. Zij vertellen over ‘hun’ monument: een monument waarmee zij om de een of andere reden een bijzondere band hebben.

Beleef deze monumenten door hun verhalen en laat u inspireren!

Het Gemeentehuis in Aalsmeer

Joop Kok

"Nee, met Berghoef had ik in die tijd weinig op. Hij vertegenwoordigde een wereld waar de Bouwkunde student anno 1969 tegen in opstand kwam: te traditioneel, te ambachtelijk en weinig oog voor de vragen van een moderne samenleving. Het feit dat ik uit een klein dorp kwam en dat mijn vader aannemer was, versterkte mijn oordeel. Traditie associeerde ik met benauwenis en ambachtelijkheid met het sjouwen van stenen, kruien van beton en vullen van speciekuipen. Vakantiewerk, dat volgens mijn vader pas echt werken was. Over het gemeentehuis van Aalsmeer kon ik alleen maar negatief zijn. Een gebouw met een ophaalbrug, een monumentale gevel met trap en een raadzaal die diep is weggestopt. De betonnen kolommen op het dak vond ik totaal niet functioneel en de burgerzaal te formeel en te eenduidig voor een multifunctioneel gebruik."

Bevrijd van mijn vooringenomenheid

"Toen in de jaren tachtig uitbreiding van het raadhuis duurder uitpakte dan was begroot, werd de suggestie gedaan om het maar af te breken. Buurgemeente Uithoorn had voor minder een geheel nieuw gemeentehuis gebouwd. Ik was verbijsterd, nu het erom ging merkte ik dat mijn antipathie was omgeslagen in liefde.

Het raadhuis van de gemeente Aalsmeer (1962) van architect Johannes Fake Berghoef (1903-1994) heeft mij bevrijd van mijn vooringenomenheid."

--------------------------

Meer lezen over Mijn Monument van Joop Kok? Dat kan hier