Kapelhuis

n de bakstenen gevels zijn laatmiddeleeuwse bouwsporen te zien, zoals blindvensters en blindnissen en zandstenen kruisbloemen op de pinakels. Op de console op de hoek stond ooit een gebeeldhouwd natuurstenen Mariabeeld. Het is echter de vraag of dit originele sporen zijn, want in 1905 werd het Kapelhuis immers ingrijpend gerestaureerd. Vaklieden brachten veel details terug die er al niet meer waren. Het Kapelhuis werd omstreeks 1500 gebouwd in baksteengotiek, met veel details in baksteen. De bouwheer of opdrachtgever was de Broederschap van Onze Lievevrouwe, die de gang van zaken regelde in de nabijgelegen kerk. Het gebouw functioneerde als een soort VVV-kantoor avant la lettre voor de pelgrims.

TypeReligieus erfgoed
SubtypeKapel
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Krankeledenstraat 11
3811BN Amersfoort

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur