Monument

Bakkerswoning

NB Er worden restauratiewerkzaamheden in het pand uitgevoerd. Hierdoor is het monument beperkt toegankelijk en wordt bezoek afgeraden voor kinderen onder de 10 jaar en voor personen die slecht ter been zijn.

Adres

Lage Gouwe 30, Gouda

Achtergrond informatie uitklap icoon

Dit rijksmonument stond lang te boek als 18de-eeuws, maar bij de recente restauratie bleek een groot deel van het 15de-eeuws houtskelet nog aanwezig. Er is een lijst met eigenaren teruggevonden vanaf 1371 waaruit blijkt dat er onder andere verschillende bakkers en een burgemeester gevestigd waren.

Het gebouw
Ooit bestond het pand uit twee houten huizen met daartussen een binnenplaats of straatje. Deze twee huizen zijn versteend en waarschijnlijk eind 17de eeuw samengevoegd tot één diep huis. Het pand wordt momenteel duurzaam gerestaureerd met gebruikmaking van zoveel mogelijk originele materialen. Tijdens de restauratie zijn onder andere middeleeuwse tegeltjes en een bakkersoven gevonden.

Het verhaal
In dit pand is onder een 14de-eeuws gewelf in de kelder van het voorhuis een gemetselde bakkersoven aanwezig. Onder de oven is nog een kleiner 14de-eeuws gewelf aanwezig dat naar alle waarschijnlijkheid gebruikt werd voor houtopslag. Dat gewelf ligt nu grotendeels onder grondwaterniveau. De gemetselde oven is vrijwel zeker gebruikt voor het bakken van brood en koek, getuige de vestiging van zes of zeven brood- en/of koekbakkers vanaf midden 15de eeuw tot begin 17de eeuw.

Wist je dat?

Tijdens de restauratie zijn enkele middeleeuwse slibversierde tegeltjes gevonden. Dit soort tegels werden eerder in Gouda gevonden en omschreven als 14de-eeuws, gemaakt in Utrecht en afkomstig van het Goudse kasteel dat eind 16de eeuw werd gesloopt. Maar in dit pand lagen ze onder een 15de-eeuwse vloer en moeten daar dus gelegd zijn toen het kasteel er nog stond. De gevonden tegeltjes wijken qua maat en afbeeldingen af van de in Utrecht geproduceerde tegeltjes en ook er zijn er enkele misbaksels gevonden. Dit suggereert dat ze misschien toch lokaal zijn gemaakt.

Deel dit monument

Adres

Lage Gouwe 30, Gouda

Achtergrond informatie

Type monument:
Woonhuis
Oorspronkelijke functie:
Bakkerij
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Gouda