Monument

Christelijk Lyceum Veenendaal

Za
1 activiteit
Het CLV is alleen te bezoeken op inschrijving in verband met covid-19

Adres

Kerkewijk 149, Veenendaal

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 16:00

Achtergrond informatie uitklap icoon

Inschrijven voor bezoek

Sinds dat de werkzaamheden in de zomer van 2019 zijn begonnen heeft het aangezicht van de CLV campus aan de Kerkewijk een hele transformatie doorgemaakt. De twee oudste gebouwen op de campus, zowel het theorie als het praktijkhuis uit 1968, maken plaats voor één nieuw gebouw. Beide bestaande vleugels, verbonden door de aula voldeden zowel functioneel als technisch niet meer aan de behoeftes van het hedendaagse onderwijs, betreffende indeling, binnenklimaat en energieverbruik. Het resultaat en de gedachten achter het ontwerp van de nieuwbouw zijn hierbij een mooi voorbeeld van een duurzame toekomst gerichte architectuur, die zich vormt naar zijn omgeving.

Het gebouw is op een dusdanig wijze vormgegeven dat de school en zijn leerlingen de ruimten kunnen gaan ontdekken in gebruik en naar gelang de behoeftes eigen kunnen maken. Een gebouw dat ruimte biedt voor verdere ontwikkeling van leerlingen en personeel, waarbij het eigen karakter van de school voelbaar blijft in de nieuwbouw.

Het drie lagen tellende nieuwe gebouw, dat is ontworpen door NOAHH | Network Oriented Architecture, positioneert zich met respect voor zijn omgeving aan de Kerkewijk en ten opzichte van het waardevolle en historische groen. In het volume van het nieuwe gebouw zijn zowel het voormalige theorie en praktijkhuis geïntegreerd. Ingeklemd tussen deze twee bestaande vleugels is er een sociaal hart gemaakt waar de dynamiek van het onderwijs tot uiting kan komen in het gebruik. Zo biedt het atrium verschillende leer en werkplekken en zijn ook de trappen multifunctioneel inzetbaar ten behoeve van voorstellingen, ouderavonden, bijeenkomsten, leerplekken of als verlengstuk van de aula. Het karakter van het interieur wordt hierbij voor een deel gevormd door, de aangrenzende praktijkruimten, de inkadering van het atrium tussen het voormalige theorie en praktijkhuis en het daglicht dat binnen valt middels de ooit veel in Veenendaal voorkomende industriële sheddaken. Maar het zal voornamelijk het gebruik van het multifunctionele leerlandschap, dat de verschillende verdiepingen met elkaar vervlecht, zijn die het karakter van de nieuwbouw zal vormen.

De integratie van de bestaande vleugels in het nieuwe gebouw maakt het hergebruik van 44% van de betonconstructie mogelijk. Doordat het atrium ervoor zorgt dat een andere ontsluiting van de vleugels mogelijk is hoeven verkeersruimten niet meer in de bestaande structuur te worden ingepast. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden betreft een efficiënte en flexibele indeling van de vleugels, waardoor volledige sloop van de vleugels niet nodig was.
Op basis van de duurzaamheidsgedachte van het CLV is het hergebruik een basis ingrediënt geweest voor het ontwerp-, sloop- en bouwproces. Naast het directe hergebruik van de betonconstructie en hergebruik van betonpuin op de locatie zelf zijn er uit de sloop allerlei zaken elders, al dan niet eerst bewerkt, hergebruikt. De voorbeelden lopen uit een van, de airco-installatie, de staalconstructie van het dak van de grote kuip, de grote klapwand tussen de grote en de kleine kuip, houten balklagen, oude industriële lampen tot de gordijnen waarvan men tasjes en hangmatten heeft kunnen maken. Ook de kunst uit het oorspronkelijke CLV krijgt een tweede leven. Het kunstwerk van Hedda Buijs zal ook in nieuwe toestand het gebouw weer sieren en de graffitipanelen die de kopgevels aan de Kerkewijk geruime tijd kleur gaven, zijn door de Bombardon verwerkt tot onderzetters en wijnkistjes. Om toekomstig hergebruik en recycling vanuit de nieuwbouw beter mogelijk te maken krijgt het gebouw een materialenpaspoort, waarin de materiaaleigenschappen en samenstelling van toegepaste producten worden vastgelegd.

Door haar leerlingen in een vroegtijdig stadium al bij de verbouwing te betrekken stimuleert het CLV de leerlingen om na te denken over duurzaamheid. Met onder andere het vak ‘Natuurwetenschappelijk Onderzoek’ wordt er door de leerlingen onderzoek gedaan naar de verschillende facetten van duurzaamheid, zoals groene energie, afvalverwerking, hergebruik, materiaaltoepassingen en energieverbruik. Actuele thema’s die ook in de nieuwbouw terugkomen. Zo wordt het gebouw zonder gasaansluiting gebouwd en is het straks een bijna energieneutraal gebouw. Naast een lage energie behoefte en het eerder benoemde hergebruik, is er in het ontwerp ook extra aandacht uitgegaan naar het realiseren van een gezond binnenmilieu. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de luchtkwaliteit, temperatuur en comfort maar ook op licht en geluid in het gebouw op basis van het frisse scholen initiatief van de rijksoverheid.

Niet alleen door deze duurzame aanpak van de nieuwbouw maar juist de combinatie met het bewust maken van haar leerlingen in het proces naar een nieuwe duurzame leeromgeving, maakt het nieuwe CLV tot een aanwinst en Leermonument voor Veenendaal.

Op 12 september worden er bij het CLV een paar keer op de dag een inkijkje geboden in de ideeën en ontwerp die ten grondslag liggen aan de nieuwbouw, middels een presentatie van de school en de architect van het gebouw. Een blik achter de schermen van  een fascinerend proces van idee naar gebouw. Om het bezoek goed te kunnen organiseren kunnen we helaas maar een beperkt aantal geïnteresseerde toelaten. Hiervoor is aanmelden dan ook noodzakelijk dit kan eenvoudig en kosteloos via inkijknieuwbouwclv.eventbrite.nl

Deel dit monument

Adres

Kerkewijk 149, Veenendaal

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 16:00

Achtergrond informatie

Type monument:
Openbaar gebouw

Activiteit bij dit monument

bekijk alle monumenten in
Veenendaal
Instagram
Hashtag #openmonumentendagveenendaal