Monument

Gerechtsgebouw

Adres

Nieuwe Tielseweg 1, Tiel

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Het Gerechtsgebouw is tussen 1879 en 1882 gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester Johan Frederik Metzelaar (1818-1897). Het monumentale gebouw is prominent gesitueerd op een terrein tussen het zuidwestelijk deel van het Tielse stadscentrum en de Waal. Dit gebied bezit nog de overblijfselen van de voormalige Plantage, een wandelgebied uit het einde van de 18e eeuw achter het gebouw Bellevue, zoals parkachtig groen, monumentale bomen en een waterpartij. Ten noorden van het gebouw is een naoorlogs dierenpark gelegen. Voor het gebouw maakt de doorgaande Nieuwe Tielseweg een bocht.

Het pand kenmerkt zich door een monumentale opzet op een fors basement en de toepassing van een mengeling van internationaal georiënteerde Neo-Renaissance en Neo-Classicisme, met een overvloedige detaillering die eclectisch aandoet. Het is een van de rijkst uitgevoerde justitiegebouwen uit Metzelaars oeuvre en een typisch voorbeeld van Nederlandse negentiende-eeuwse rijksarchitectuur.

Oorspronkelijk werd het gebouw opgericht voor de huisvesting van zowel de arrondissementsrechtbank als het kantongerecht (tot 1934). Daarna was het gebouw in gebruik bij drie gescheiden diensten, te weten het Kantongerecht, de Rijksrecherche en de Plantenziektekundige Dienst. In 1996 werd een grootscheepse restauratie en renovatie voltooid naar plannen van architect Otto van Dijk waarbij het gebouw is aangepast conform de nieuwe eisen van de gebruikers. Zo werd de kelderverdieping uitgediept en verbouwd tot kantoorruimte en zijn wijzigingen in de gangenstructuur aangebracht. Hierbij werden ook de plafond- en muurschilderingen gedeeltelijk zichtbaar gemaakt.

Met ingang van 2011 deed het gerechtsgebouw alleen nog dienst als zitting locatie van het kantongerecht; per 1 april 2013 is Tiel als zittingsplaats opgeheven. Van 2009 tot 2016 was in het gebouw een veiligheidshuis gevestigd. Daarna is het verkocht aan een vastgoedontwikkelaar die het gaat verbouwen tot 24 appartementen voor wonen met zorg.

 

Deel dit monument

Adres

Nieuwe Tielseweg 1, Tiel

Achtergrondinformatie

Type monument:
Openbaar gebouw
Oorspronkelijke functie:
Rechtbank
Architect:
J.F. Metzelaar
Bouwperiode:
1879-1882
Huidige functie:
Wonen met zorg
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Tiel