Monument

Gereformeerde Kerk (Postwijck)

Za

Adres

Rijksstraatweg 29, Baambrugge

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 16:00

Achtergrond informatie uitklap icoon

In 1865 werd voor de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Baambrugge een kerk gebouwd, thans bekend als Gereformeerde Kerk ‘Postwijck’. Het kerkgebouw is bijzonder vanwege de ligging midden in de natuur, het eenvoudige maar gaaf bewaarde exterieur met de gedenksteen en vanwege de geschiedenis die ermee verbonden is. In de heldere en lichte ruimte van de kerk neemt het verhoudingsgewijs grote orgel een belangrijke plaats in. Dit orgel werd in 1904 gebouwd door de firma Proper uit Kampen.

De ligging van de kerk, achter aan een laantje aan de Rijksstraatweg, ver van de dorpskern, heeft direct te maken met het ontstaan van de gemeente. Dit gaat terug tot de beginjaren van de Afscheiding (1834). Op de naast het kerkgebouw gelegen buitenplaats Postwijck woonde in die tijd de welgestelde Jansje Judith Zeelt (1780-1864). Zij stelde haar woning open voor het houden van godsdienstoefeningen; hiermee legde zij de basis voor de latere gemeente. Landelijk heeft zij de Afgescheidenen financieel gesteund en zo ook de gemeente die te Baambrugge ontstond. Toen zij in 1861 haar testament opmaakte, schonk ze aan een te vestigen Christelijke Afgescheiden gemeente te Baambrugge een bedrag voor de bouw van een kerk en een school, een voor die tijd gebruikelijke combinatie. Ook schonk zij nog een terrein voor de te bouwen kerk vlak naast haar buitenplaats. Deze schenking leidde er toe dat in 1863 een gemeente overging werd geïnstitueerd, maar men bleef samenkomen op de buitenplaats Postwijck. Pas na het overlijden van mevrouw Zeelt in 1864, werd begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een kerk met pastorie. Op Eerste Kerstdag 1865 kon de kerk in gebruik genomen worden.

De gemeente beschikte nu over een eenbeukige, rechthoekige kerkruimte met een tongewelf, aan de buitenkant vooral herkenbaar als kerk door de boogramen. Het kerkgebouw is niet bijzonder in zijn soort; veel kerkgebouwen, ook van andere gezindten, hebben een overeenkomstige vormgeving. Vóór de kerk, aan de kant van de Rijksstraatweg, werd een kleine pastorie gebouwd. De ingang van de kerk, met een klein portiek (klompenhok), lag aan de achterzijde. In 1893 werd er een grotere pastorie voor de oude gebouwd. Het exterieur van Postwijck is daarna niet meer gewijzigd. De oude pastorie functioneerde nog een tijdje als kosterswoning en werd later verbouwd tot de huidige hal en consistorie. Bezienswaardig is met name het schilderij van de buitenplaats Postwijck, dat in 1952 aan de gemeente van Postwijck geschonken werd door een achterkleinkind van de broer van mevrouw Zeelt. Zo wordt de herinnering levend gehouden aan de eerste samenkomsten van de gemeente op de buitenplaats Postwijck en aan haar weldoenster Jansje Judith Zeelt.

Openingstijden op 12 september 2020: 10.00 – 16.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u meer over het gebouw en het orgel kunnen vertellen.

Om 14:00 geeft Maarten Blokhuis een lezing over Postwijck

Deel dit monument

Adres

Rijksstraatweg 29, Baambrugge

Openingstijden

za 12 sep. 10:00 - 16:00

Achtergrond informatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Kerk
Huidige functie:
Kerk
bekijk alle monumenten in
Baambrugge
Instagram
Hashtag #