Fotograaf: Open deur met man
Monument

Grote of Jacobijner Kerk

Voor algemeen bezoek open tot 15.30 uur. Om 16.00 uur Orgelconcert Müllerorgel door Tjeerd van der Ploeg (voor maximaal 100 personen)

Adres

Jacobijner Kerkhof 25, Leeuwarden

Praktische informatie

Open tot 15.30 uur. Om 16.00 uur orgelconcert voor beperkte groep (max. 100 personen)

Achtergrond informatie uitklap icoon

In het tweede kwart van de 13e eeuw (pl.m.1220-1245) stichtten de Dominicaner of Jacobijner monniken een klooster en een kerk in Leeuwarden. De kerk werd in de 15e eeuw vergroot met vier dwarskapellen en een sacristie. Na de reformatie namen de Hervormden bezit van de kerk en werd het klooster opgeheven. In de huidige kosterij zitten nog resten van de oude kloostergang met kruisgewelven. Het koor bood plaats aan een grafkelder voor de Friese Nassaus. Het Oranjepoortje was hun privé-toegang. Voor bezoekers is het de uitgang van de Open Monumentendagroute door de kerk; bij hoge uitzondering! Want het is tenslotte de poort gereserveerd voor de Oranje-Nassau familie. Let op de Oranjeboom bovenaan het poortje. De stadhouder moest wel onder het duidelijk aanwezige stadswapen van Leeuwarden door. Het stadsbestuur was, tenslotte, baas in eigen stad, niet de stadhouder; dat-ie dat maar even wist. Om de hoek het Armenpoortje, waar brood en spijzen werden uitgedeeld.

Wist je dat?

Willem van Oranje kreeg in 1580 van de Friese Gedeputeerde Staten het verzoek om hun stadhouder te worden. Toen hij op hun uitnodiging naar Friesland kwam in april 1581, werd hij er "seer vrundlijk en heerlijk ingehaelt ende ontvangen". Hij riep in de Grote Kerk een Friese Landdag bijeen om samen met de Staten alles te regelen dat kon strekken "tot dienst en welvaren en goede versekertheyt der inwoonderen". In 1583 trad zijn neef Willem Lodewijk van Nassau op als zijn plaatsvervanger. In 1584 (moord op Willem van Oranje) werd Willem Lodewijk tot stadhouder benoemd en later ook van Groningen en Drenthe. Hij was ook op militair gebied mentor, steun en toeverlaat van Prins Maurits en heeft in zijn tijd beslissende invloed gehad op ontstaan en groei van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Deel dit monument

Adres

Jacobijner Kerkhof 25, Leeuwarden

Openingstijden

Bezoek de website voor meer informatie over openingstijden

Praktische informatie

Open tot 15.30 uur. Om 16.00 uur orgelconcert voor beperkte groep (max. 100 personen)

Achtergrond informatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Kloosterkerk
Bouwperiode:
13e eeuw (1220-1245)
Huidige functie:
Kerk
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Leeuwarden
Instagram
Hashtag #