Gemeenlandshuis van Rijnland

Op deze plek zetelde ruim vier eeuwen lang het Hoogheemraadschap van Rijnland. De representatieve gevel laat zien dat dit een belangrijke overheidsinstelling was. In het waterrijke Rijnland droeg het hoogheemraadschap onder andere zorg voor de waterkering en de waterlozing. Het bestuur bestond uit een dijkgraaf, de hoogheemraden en de hoofdingelanden en de vertegenwoordigers van de grondeigenaren. Zij stelden wetten op en spraken recht in waterstaatszaken.
In 1578 kocht het bestuur een middeleeuws pand aan om als vergader- en logeerhuis te gaan dienen. De dijkgraaf ging er wonen. Na aankoop werd meteen een veilige bewaarplaats voor het archief gebouwd, het zogenaamde ‘ijzeren kantoor’. Een ingrijpender verbouwing vond plaats rond 1598. De onregelmatige opzet van het middeleeuwse huis bleef grotendeels bewaard, vandaar de asymmetrische gevel. Bij binnenkomst valt het oog meteen op de fraaie, eikenhouten trap, een ontwerp van Pieter Post. Deze architect van onder andere de Leidse Waag leidde rond 1660 de renovatie van het gebouw. De trap voert naar de Grote Zaal, een ruimte met een prachtig beschilderd
tongewelf en goudleer op de wanden. Jan Lievens, vriend en collega van Rembrandt, leverde het schilderij boven de schouw, dat zinspeelt op de rechtspraak, één van de taken van het hoogheemraadschap. Recht wordt er niet meer gesproken, maar de functie van het Hoogheemraadschap is
nog altijd actueel of het nu om veiligheid gaat, drinkwaterkwaliteit of om klimaatverandering.

TypeOpenbaar gebouw
SubtypeWaterschapshuis
StatusRijksmonument
Oorspronkelijke functieZetel Hoogheemraadschap van Rijnland
Huidige functieRepresentatie en kantoorruimte aantal instellingen
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Breestraat 59
2311 CJ Leiden
website

Openingstijden
zaterdag 8 sep 12:00 - 17:00 uur
zondag 9 sep 10:00 - 17:00 uur

Bijzonderheden
Informatie over het Hoogheemraadschap van Rijnland.