Post Plaza Hotel en Grand Cafe

Dit voormalig postkantoor is tegenwoordig een Grand Café en hotel. U kunt hier eventueel even pauzeren.

TypeOpenbaar gebouw
SubtypePostkantoor
  • Delen via 

Algemene informatie

Adres
Pleisterplaats Tweebaksmarkt 25

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur