Monument

RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Za
Zo

Adres

Meent 63, Leerdam

In het kort

  • Rooms Katholieke Kerk
  • Art Deco

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 17:00
zo 15 sep. 12:00 - 16:00

De  RK Mariakerk is prachtig gelegen aan de Meent te Leerdam en is toegewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maria.

Deze  kerk is ontworpen door de uit Frankrijk afkomstige pater Dom Paul Denis Bellot (1876-1944,  toen monnik van de Sint Paulusabdij te Oosterhout) , in samenwerking met Hendrik Christiaan van de Leur (1884-1994, architect uit Nijmegen).

Het ontwerp geldt als een belangrijk werk in hun oeuvre en volgt de mode van katholieke kerkenbouw van die tijd. Bellot zocht naar een eigentijdse kerkelijke architectuur, met respect voor het verleden: Innover la tradition- Voortbouwen op de traditie. Zijn vormkeuze was aldus traditioneel te noemen, maar met gebruik van nieuwe materialen en technieken

De architectuur van Dom Bellot is gestoeld op harmonie; De verhoudingen van een gebouw dienen gebaseerd te zijn op de maatvoering van de gulden snede. Ook dient een gebouw in de omgeving te passen. De voorzijde van de kerk komt derhalve bijzonder goed uit naast het water. De toren is midden in een verbindingsgang geplaatst tussen pastorie en kerk.

Het ontwerp à l’extérieur is sober expressionistisch vormgegeven, hierbij gebruikmakend van baksteen. Op het dak aan de oostzijde  bevindt zich een dakkapel. In midden is een venster geplaatst in plaats van een sluitsteen.  Dit dient om via een spiegelsysteem daglicht te laten vallen in het priesterkoor en celebratiealtaar.

Het interieur toont zich meer uitbundig en kleurrijk met invloeden van Art Deco. Bijzonder zijn de terugkerende paraboolbogen en een band van steenglas ( wit, turkoois, en azuur) langs muren en pilaren, destijds speciaal voor de kerk gemaakt door de Katholieke Poolse werknemers op de glasfabriek. Dit geldt ook voor het glasmozaïek op de altaren. Bij een restauratie van het gebouw in 1990 zijn ook de glas-in-lood ramen hersteld. Een prachtige lichtval is ook te bewonderen door deze ramen aan de westzijde, boven de orgelgalerij.

Geschiedenis van de Parochie in Leerdam

De eerste vermelding van een zelfstandige parochie in Leerdam stamt uit 1345. De eerste oorspronkelijke Mariakerk betreft de huidige Grote Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Leerdam.  De kerk zelf is waarschijnlijk begonnen als slotkapel voor het slot Ter Leede waarna het uitgroeide tot een zelfstandige kerk, gewijd aan Maria.

Tijdens de reformatie ging deze kerk over op de protestanten. De katholieke eredienst werd verboden en de Leerdamse katholieken namen hun toevlucht in schuilkerken. In de zeventiende eeuw kwam er een statie in de Nieuwstraat. In 1885 werd hier een kerkje gebouwd dat in 1896 nog door Pierre Cuypers (de kleinzoon van de Cuypers van het Rijksmuseum) werd uitgebreid. Begin twintigste eeuw werd dit kerkje te klein en werden plannen gemaakt voor nieuwbouw. De ruimte voor nieuwbouw werd geboden door de familie Thöne. Zij hadden een woning aan de Meent en bezaten een stuk grond tussen de Meent en de huizen aan de Noordwal. Voor het ontwerp werden Dom Bellot en zijn compagnon H.C. van de Leur aangetrokken. Het huis van de familie Thöne zou later als pastorie gaan functioneren. De huizen aan de andere kant van de kerk zijn later gesloopt waardoor er een pleintje voor de hoofdingang ontstond.

De parochie Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen te Leerdam is op 1 januari 2011 gefuseerd met de parochies van Everdingen en Vianen tot de parochie Heilige Drie-eenheid.

De zondag in deze Kerk wordt door de RK-gemeenschap gevierd op de zaterdagavonden (als vooravond van de zondag) om 19.00 uur.

Deel dit monument

Adres

Meent 63, Leerdam

In het kort

  • Rooms Katholieke Kerk
  • Art Deco

Openingstijden

za 14 sep. 10:00 - 17:00
zo 15 sep. 12:00 - 16:00
bekijk alle monumenten in
Leerdam
Instagram
Hashtag #