Wat is de Klassendag?


Open Monumenten Klassendag
Open Monumenten Klassendag

Projectbureau Open Monumentendag organiseert sinds 2010 de Open Monumenten Klassendag met groot succes. Met een introductieles worden leerlingen uit groep 5/6 en 7/8 in de klas op het fenomeen ‘monument’ voorbereid. Vervolgens bezoeken de leerlingen een monument, samen met een rondleider, die het als geen ander kent. Met behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een smartphone, brengen ze de wereld van het monument in kaart. Terug in de klas verwerken ze op creatieve wijze hun ervaringen op een monumentenkaart. Tienduizenden kinderen zijn op deze manier al actief betrokken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving en dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien.

De opzet is even simpel als doeltreffend. Net als bij Open Monumentendag wordt een getrapt model toegepast: het landelijke Projectbureau Open Monumentendag heeft het idee en de lesmaterialen ontwikkeld, de lokale comités Open Monumentendag organiseren de Klassendag op gemeentelijk niveau. De leerdoelen van de Klassendag sluiten naadloos aan op de kerndoelen binnen de domeinen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstoriëntatie’.

Bekijk hier de planning en taakverdeling voor 2019: Wie doet wat en wanneer?