Deelnemen?


Leerkracht? Doe mee!
Leerkracht? Doe mee!

Het bezoek aan het monument en de rondleiders op de Open Monumenten Klassendag worden geregeld door het gemeentelijk Comité Open Monumentendag. Of er in uw gemeente een Open Monumenten Klassendag wordt georganiseerd hangt af van de kennis, ervaring en capaciteit van het betreffende comité.

Hier kunt u zien of er in uw gemeente een Open Monumenten Klassendag wordt georganiseerd door het lokale comité Open Monumentendag (en op welke schooldag dat is).

Wordt er in uw gemeente geen Open Monumenten Klassendag georganiseerd, maar wilt u toch een Open Monumenten Klassendag in uw gemeente of op uw school organiseren? Dan kunt u dat ook zelf oppakken. U neemt dan ook de voor het comité bestemde taken op u (zie hoofdstuk 8 van de handleiding, link naar de handleiding toevoegen). U kunt alleen geen gebruik maken van de digitale inlog op de website Open Monumentendag voor de comités. Stuur ons in dat geval een email via info@openmonumentendag.nl en geef aan op welke dag u de Klassendag organiseert, met hoeveel leerlingen, welk(e) monument(en) u bezoekt en welk lesmateriaal (Monumentenkijker) u (naast de Monumentenkaart voor de naverwerkingsles) wenst te ontvangen.