Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt de Open Monumenten Klassendag, het evenement op de vrijdag voorafgaand aan Open Monumentendag waarop duizenden Nederlandse basisschoolleerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een monument bezoeken.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen. Het fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Om dit te realiseren heeft het fonds drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Hiervoor werkt het Fonds samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.