Nationaal Restauratiefonds

Het Restauratiefonds ondersteunt Open Monumentendag en heeft in de loop der jaren verschillende projecten van Open Monumentendag (mede) gefinancierd, bijvoorbeeld de jaarlijkse opening en de ontwikkeling van de website.

Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het Restauratiefonds informatie en advies bij restauratie en onderhoud van monumenten. Het fonds werkt nauw samen met overheden en financiële instellingen om te zorgen voor meer aandacht en geld voor het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.