Jaarverslag 2015 (conceptversie)


Open Monumentendag Jaarverslag 2015 concept 3 – 1 augustus 2016

Stichting Open Monumentendag kan terugkijken op 2015 als een spannend maar succesvol jaar. Een jaar met wederom ruim een miljoen bezoekers aan de Open Monumentendag, iets waar alle betrokken vrijwilligers, partners en de stichting trots op kunnen zijn. Een jaar bovendien, waarin we met grote waardering en dank terugkijken op 29 jaar samenwerking met en ondersteuning door de Rabo Vastgoedgroep en haar rechtsvoorgangers. Vanaf de eerste dag was Rabo Vastgoedgroep bij de Open Monumentendag betrokken en samen hebben we gewerkt aan mooie initiatieven en bijzondere projecten. Daar zijn we de hoofdsponsor zeer erkentelijk voor. De tijden veranderen echter en dus hebben we aan het eind van dit 29ste jaar afscheid van elkaar hebben genomen. Een spannend jaar was het daarom ook, waarin met hulp van veel partnerorganisaties en met veel doorzettingsvermogen is gezocht naar nieuwe vormen van organisatie, naar nieuwe sponsoren en naar andere vormen van financiering. Een jaar waarin, dankzij deze ontwikkelingen, de basis is gelegd voor een intensievere samenwerking in het monumentenveld.

Invulling van het thema ‘Kunst & Ambacht’ betekende in 2015 een productieve samenwerking met nieuwe partners en ambachtelijke specialisten, waarbij met name het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel erfgoed hier genoemd moet worden. Dit leverde mooie ideeën, veel inspiratie en een groot aantal creatieve en spannende evenementen op. Stichting Open Monumentendag is erg blij met de impuls die deze samenwerking heeft gegeven en hoopt ook in de toekomst een warme band met diverse organisaties te kunnen uitbouwen tijdens de verdere ontwikkeling van de Open Monumentendag.

Zoals ieder jaar was de samenwerking met en de ondersteuning van de lokale comités een van de centrale activiteiten. Daarom vonden dit jaar in februari en maart acht regionale startbijeenkomsten plaats, ook om de ontwikkelingen naar de toekomst toe te lichten en de comités zo veel mogelijk te kunnen betrekken bij en voorbereiden op de aankomende veranderingen. Daarnaast waren de startbijeenkomsten, net als altijd, bedoeld om de comités voor te bereiden op het thema en de mogelijke invulling daarvan. Na de bijeenkomsten ontvingen de comités dan ook, behalve een verslag van alles wat besproken was tijdens de bijeenkomsten, weer een uitgebreid inspiratiedocument met ideeën, voorbeelden en illustraties van wat voor activiteiten en monumenten zouden kunnen passen binnen de uitwerking van het thema Kunst & Ambacht.

In het najaar van 2015 heeft onze communicatiemedewerker Sabine Niekel na vijf jaar afscheid genomen van het bureau. 2015 eindigde daarmee met een zeer kleine kern van vaste bureaumedewerkers, maar met een groeiende kring van daadkrachtige en enthousiaste externe medewerkers die het bureau in haar taken ondersteunt en met het volle vertrouwen dat in 2016, door de in gang gezette veranderingen in de organisatie en het financieringsmodel, de Open Monumentendag in 2016 een goede 30ste verjaardag zal kunnen vieren en een zonnige en sterke toekomst tegemoet gaat.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag, waarvan de hoofdstukken 3 t/m 9 verwijzen naar de door de stichting uitgevoerde activiteiten in 2015. Lees ons hele jaarverslag>>

Een sfeerimpressie van de Open Monumentendag 2015 in Eemsmond

Ambachtskunstenaar Ron Caspers from Web Stories on Vimeo.