Agenda voor de Toekomst


Bezoekers en leden van comités werden bereid gevonden om een aantal vragen te beantwoorden en in mei van dat jaar is er een grote expertmeeting georganiseerd. Er zijn zeven doelen geformuleerd om het evenement te laten doorgroeien:

 1. OPEN voor alle generaties
  De Open Monumentendag blijft zich inzetten om alle generaties in de samenleving te bereiken, te betrekken en te interesseren voor monumenten.
 2. OPEN voor alle interessegroepen
  De Stichting Open Monumentendag streeft ernaar alle interessegroepen te betrekken bij de Open Monumentendag. Zij richt zich op iedereen die in erfgoed geïnteresseerd is, of daar welwillend tegenover staat.
 3. OPEN voor vrijwilligers en eigenaren
  De Stichting Open Monumentendag wil vrijwilligers en monumenteigenaren binden en zich verdiepen in wat hen beweegt en daarop anticiperen.  
 4. OPEN voor lokale en regionale initiatieven
  De Stichting Open Monumentendag zal zich inzetten om lokale en regionale initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.
 5. OPEN voor samenwerking en partnerschap
  De Stichting Open Monumentendag zal meer samenwerking, afstemming, uitwisseling, PR en wederzijdse ondersteuning opzoeken met strategische partners ten behoeve van een maatschappijbrede erfgoedpromotie.  
 6. OPEN door het jaar heen
  De Stichting Open Monumentendag streeft naar een grotere zichtbaarheid van de Open Monumentendag door het jaar heen, door meer aandacht te vragen voor de openstelling van monumenten buiten Open Monumentendag.
 7. OPEN voor nieuwe en sociale media
  De Stichting Open Monumentendag zal meer gebruik maken van nieuwe en sociale media om het publiek en diverse partijen regelmatiger, beter en interactief te bereiken, te binden, en om de informatievoorziening vooraf en op de Open Monumentendag zelf te verbreden en verdiepen.
Wilt u meer weten? Download dan hier de gehele Agenda voor de Toekomst Open Monumentendag.

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
 • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »