Comité van Aanbeveling


‘De jaarlijkse Open Monumentendag is voor mij elke keer een geweldige gelegenheid om monumenten niet alleen van buiten, maar ook van binnen te bekijken. Elk jaar word ik getroffen door de trots die bewoners van monumenten tonen voor hun bezit. En door het elan waarmee zij vertellen over de geschiedenis daarvan. Verhalen die de geschiedenis van een gebouw of dorp illustreren. Maar ook verhalen over alle hindernissen die zijn overwonnen bij een recente restauratie. Dat maakt Open Monumentendag elk jaar weer een belevenis’.

Ook de andere leden van het Comité van Aanbeveling ondersteunen de Open Monumentendag vanuit hun eigen organisaties.

Leden
Dhr. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, tot eind 2012 heeft de heer Van Vollenhoven zich als voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds ingezet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland. De heer Van Vollenhoven blijft betrokken bij het onderwerp, met name bij het thema ‘Herbestemming van monumenten’. Daarnaast is de Heer Van Vollenhoven voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds. Het Nationaal Groenfonds is betrokken bij de financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland. Zo draagt het Groenfonds bij aan natuurontwikkeling en natuurbehoud, waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Dhr. B. Staal, is namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW lid van de SER. Staal was in het verleden Commissaris van de Koningin in Utrecht (1998-2007), lid van de Eerste Kamer voor D66 (1991-1998 en 2010-2011) en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) (2007-2013).

Mw. A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Dhr. Mr. G.H.N.L. van Woerkom, heeft verschillende nevenfuncties, zoals president-commissaris van Evides N.V. en van woningbouwcorporatie Ymere. Verder heeft of had hij verschillende toezichthoudende rollen als voorzitter van de Hotelschool, in de verkeersveiligheid als vicevoorzitter van de SWOV, lid van de raad van toezicht van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), non-executive member of the board van de MeteoGroup in Londen, lid van het bestuur van het Fonds Slachtofferhulp en lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN.

 

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »