Het bestuur


De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt georganiseerd door het projectbureau Open Monumentendag, een onderdeel binnen Stichting Nederland Monumentenland. Het stichting bestuur komt circa vier keer per jaar bij elkaar en stelt het financiële en inhoudelijke beleid van Stichting Nederland Monumentenland vast. Het beloningsbeleid van de bestuursleden is op onbezoldigde basis met vergoeding van reiskosten. Het bestuur bestaat  uit de volgende personen:

Fred Vos – voorzitter
Nog in te vullen – secretaris
Arno Boon – penningmeester
Roland van Schelven – vice voorzitter
Harry van Waveren – tweede penningmeester
Flip van de Burgt
Carolien Nijkamp – secretariële ondersteuning bestuur

Pierre van der Gijp – directeur Nederland Monumentenland

Edith den Hartigh – projectdirecteur Open Monumentendag