Het bestuur


De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt georganiseerd door het projectbureau Open Monumentendag, een onderdeel binnen Stichting Nederland Monumentenland. Het stichting bestuur komt maandelijks bij elkaar en stelt het financiële en inhoudelijke beleid van Stichting Nederland Monumentenland vast. Het beloningsbeleid van de bestuursleden is op onbezoldigde basis met vergoeding van reiskosten. Het bestuur bestaat  uit de volgende personen:

Fred Vos – voorzitter
Roland van Schelven – vicevoorzitter
Arno Boon – penningmeester
Barend-Jan Schrieken – secretaris
Harry van Waveren
Flip van de Burgt
Marlo Reeders– directeur

Edith den Hartigh – projectdirecteur Open Monumentendag

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »