Visie, missie en kernwaarden


Anno 2018 kunnen we trots concluderen dat na 32 jaar Open Monumentendag in brede lagen van de bevolking het bewustzijn groeit dat gebouwd erfgoed waardevol is. Dat draagvlak onder de bevolking heeft er mede voor gezorgd dat ‘monumenten’ steeds meer op de politieke agenda zijn komen te staan. Als landelijk Projectbureau Open Monumentendag zullen we onverminderd hard ons best doen om dit draagvlak verder uit te breiden.

Visie

Open Monumentendag wordt georganiseerd vanuit de overtuiging dat behoud van monumenten van algemeen maatschappelijk belang is. Monumenten zijn van grote waarde en betekenis voor de samenleving als geheel en dragen bij aan ons welzijn. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

Monumenten zijn de zichtbare getuigen van het verleden. Ze laten de continuïteit, maar ook de complexiteit van de geschiedenis zien, ze geven een identiteit aan een plek en verbinden ons met die plek. Ze leren ons over het verleden en het heden, en vormen tegelijkertijd een inspiratiebron voor de toekomst. Monumenten dienen daarom gekoesterd te worden.

Missie

Projectbureau Open Monumentendag wil in heel Nederland een groot en breed publiek bewust maken van monumenten, om zo de belangstelling en de waardering voor, en de betrokkenheid bij monumenten te vergroten. De stichting gelooft dat belangstelling voor monumenten en een toename van het historisch besef een gunstig effect heeft op het behoud van monumenten, en daarmee op onze leefomgeving en het welzijn van de samenleving als geheel.

Kernwaarden

Het landelijke Projectbureau Open Monumentendag heeft een aantal kernwaarden geformuleerd, die zij nastreeft en uitdraagt.

  1. Leren (van het verleden):
    door het opdoen van kennis over de (bouw)geschiedenis en verhalen van monumenten, hun omgeving en de samenleving als geheel.
  2. Verbinden (met het heden):
    door hun verhalen en geschiedenis worden monumenten verbonden met mensen, andere vakgebieden en maatschappelijke thema’s.
  3. Inspireren (voor de toekomst): monumenten van nu vormen een inspiratie in het algemeen en voor duurzame ontwikkelingen in het bijzonder.

Downloads

Hier vindt u alle downloads die bij deze pagina horen, overzichtelijk bij elkaar.

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »