Visie, missie en kernwaarden


Na tientallen jaren Open Monumentendag is in brede lagen van de bevolking het bewustzijn gegroeid dat gebouwd erfgoed waardevol is. Daar zijn we trots op. Dit draagvlak onder de bevolking heeft er mede voor gezorgd dat monumenten steeds meer op de politieke agenda komen te staan. Als landelijk Projectbureau Open Monumentendag blijven we onverminderd hard ons best doen om dit draagvlak verder te verstevigen en uit te breiden.

Visie

Open Monumentendag gelooft dat monumenten van grote waarde en betekenis zijn voor de samenleving als geheel, en dat monumenten bijdragen aan ons welzijn.

Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking zijn voor onze leefomgeving én voor onszelf. Monumenten laten zowel de continuïteit als de complexiteit van de geschiedenis zien. Ze geven een identiteit aan een plek en verbinden ons met die plek. Ze leren ons niet alleen over het verleden en het heden, maar vormen tegelijkertijd een inspiratiebron voor de toekomst.

Missie

Open Monumentendag wil de interesse en waardering voor monumenten bij het brede publiek vergroten, en het draagvlak voor behoud van monumenten versterken. 

Daarvoor is het belangrijk om een groot en breed publiek bewust te maken van monumenten. De belangstelling voor monumenten en een sterker historisch besef hebben een gunstig effect op het behoud van monumenten, en daarmee op onze leefomgeving en het welzijn van de samenleving als geheel.

Kernwaarden

Open Monumentendag omarmt een aantal kernwaarden die zij nastreeft en uitdraagt:

  1. Leren van het verleden – door het opdoen van kennis over de geschiedenis en verhalen van monumenten, hun omgeving en de samenleving als geheel.
  2. Verbinden met het heden – door hun verhalen creëren monumenten verbinding met mensen, andere vakgebieden en actuele maatschappelijke thema’s.
  3. Inspireren voor de toekomst – monumenten van nu vormen een inspiratie in het algemeen en voor duurzame ontwikkelingen in het bijzonder.

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »