Algemene Informatie

Open Monumentendag 2021 in Vlaardingen

De jaarlijkse Open Monumentendag is in Vlaardingen een erfgoedevenement met activiteiten op de zaterdag op diverse locaties.

 

Het landelijke thema is “Mijn monument  = Ons Monumenet”

Het gaat om cultureel-historische plaatsen, gebouwen, objecten en activiteiten die bijzonder zijn . Ze zijn waard op open te zijn voor iedereen al is he maar een dag. De Open

De nieuwe hoofdsponsor is de Vriendenloterij 

 

Uitwerking voor Vlaardingen

Vlaardingen is een oude stad aan de Nieuwe Maas, met een bewogen verleden. Bijvoorbeeld: Graaf Dirk de Derde vocht in 1018 met succes tegen de Duitse Keizer. Dit wordt ook dit jaar gevierd.

Het plaatselijk comité heeft samen met de partners een programma uitgewerkt op basis van het bijzondere thema van 2019. Er zijn op verschillende plekken in de stad en de omgeving openstellingen en activiteiten.

Het gaat om de bekende locaties zoals Stadhuis, Grote kerk, Musea, Molen, maar ook om speciale zoals de oude boerderij De Zonnehoeve aan de Trekkade 24.

Het projectteam Slag bij Vlaardingen organiseert in het OMD-weekend op een paar plekken van plezier een feestje om het cultuur-historische feit van 1018 én het geslaagde evenement in 2018 opnieuw te vieren.

 

Organisatorisch kader OMD 2019

  • Een comité coördineert, regisseert en zorgt voor publiciteit
  • stichting Erfgoed Vlaardingen (formeel een ANBI) zorgt voor de begroting en het geld
  • Participanten hebben binnen het OMD-kader zelfstandigen activiteiten . Dit jaar is dat vooral de stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen
  • Deelnemers zijn zij die op enigerlei wijze bijdragen aan het programma / project
  • Het ServiceTeam Vlaardingen  zet zich in vooraf en tijdens de OMD.
  • Gemeente Vlaardingen faciliteert en ondersteunt met menskracht, publiciteit en subsidie.