Vooruitblik 2023

Op 9 en 10 september 2023 openen duizenden monumenten gratis hun deuren tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag

Op 9 en 10 september 2023 openen duizenden monumenten voor de 37e keer gratis hun deuren voor publiek tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag.

Thema VriendenLoterij Open Monumentendag 2023
De European Heritage Days (EHD) benoemen voor elk jaar het overkoepelende thema voor Open Monumentendag, waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen. Voor 2023 is het thema Living Heritage oftewel Levend erfgoed. In Nederland vertalen wij dit thema naar onderstaande slogan.

Levend erfgoed ‘Als monumenten konden praten’

Dit jaar worden de verhalen van de monumenten centraal gesteld. We zullen gebeurtenissen die in en rondom het monument hebben plaatsgevonden uitlichten. Zowel in goede- (economische voorspoed, huwelijken, geboortes, belangrijke gebeurtenissen) als slechte tijden (oorlog, economische tegenspoed, natuurrampen etc.). We willen deze verhalen tot leven brengen door het naspelen van deze gebeurtenissen in de monumenten maar ook door middel van verhalen, muziek, dans in en rond dit erfgoed.

Daarnaast willen we de ambachten en overlevering, van kennis en kunde voor het behoud van het erfgoed over generaties heen, centraal stellen. De focus leggen op de overlevering van deze kennis en echt tastbaar maken voor de bezoeker en hoe die ambachten terug te zien zijn in de monumenten. Kortom een prachtig thema voor een veelbelovend thema.

In de aankomende perioden zullen we steeds meer informatie over het weekend en het thema met jullie delen.