Marekerk

De Marekerk is één van de oudste als zodanig gebouwde protestante kerken in Nederland. Het gebouw uit 1649 staat symbool voor het nieuwe geloof maar toont ook de ongekende welvaart van de stad in die tijd. De eerste zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding aan de noordzijde maakte de bouw nodig. Anders dan in de periode vóór de Reformatie, was het nu de wereldlijke overheid die zich actief met de bouw van de “stadskerk” bemoeide. Het Leidse stadsbestuur gaf de jonge stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande de opdracht voor het ontwerp. Het bepaalde ook de plaats, het budget en het uiterlijk: het is een gebouw voor en door burgers.

De ‘lantaarn’ op de koepel bevat een opvallende eikenhouten constructie om de klokken te kunnen dragen. Bovenop de koepel moet De Faam, een vergulde windvaan in de vorm van een gevleugelde persoon met bazuin staande op de Leidse sleutels, de roem van de stad naar alle windstreken rondbazuinen. Binnen vallen de preekstoel en het orgel op. De preekstoel is ook ontworpen door Van ’s-Gravensande, maar pas nadat het stadsbestuur een soortgelijk exemplaar in Haarlem had bekeken. Het orgel is een ‘tweedehandsje’ uit het koor van de Pieterskerk, maar is bij de verplaatsing in 1733 uitgebreid en verfraaid tot een volwaardig barokinstrument. / MB

TypeReligieus erfgoed
SubtypeKerk
StatusRijksmonument
Oorspronkelijke functieKerk
Huidige functieKerk
  • Delen via 

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Lange Mare 48
2312GS Leiden

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur