12. Marekerk

De Marekerk is één van de oudere, als protestantse kerk gebouwde kerken in Nederland. Het gebouw uit 1649 staat symbool voor het nieuwe geloof maar evenzeer voor de ongekende welvaart van de stad in die tijd. De eerste zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding aan de noordzijde van de stad gaf het stadsbestuur reden voor de bouw van een nieuwe kerk. De jonge stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande kreeg de opdracht. In de koepel bevindt zich een zware, eikenhouten constructie, die ervoor zorgt dat in de lantaarn boven de koepel, de klokken kunnen hangen. De koepel wordt bekroond door een vergulde windvaan in de vorm van een gevleugelde persoon met bazuin, staand op de Leidse sleutels bovenop een vergulde pijnappel. Deze fi guur verbeeldt de Faam die de roem van de stad in alle windstreken rondbazuint. Oorspronkelijk had voor de huidige voorgevel een portiek met vier grote zuilen moeten staan. Daarom ligt de kerk wat terug van de weg, zodat er voor de zuilen een mooi pleintje zou ontstaan. Door geldgebrek zijn de zuilen er nooit gekomen. Binnen vallen de originele preekstoel en het orgel op. Dat orgel is in de kern een ‘tweedehandsje’ afkomstig uit het koor van de Pieterskerk. Bij de verplaatsing in 1733 wordt het door orgelbouwer Rudolph Garrels uitgebreid en verfraaid tot een volwaardig barokinstrument.
SYMBOOL
De pijnappel staat symbool voor onsterfelijkheid of eeuwigheid. In de klassieke oudheid komen we de pijnappel ook wel tegen op staf van Dionysos, de ‘thyrsus’ met een meer profane betekenis…

TypeReligieus erfgoed
SubtypeKerk
StatusRijksmonument
Oorspronkelijke functieKerk
Huidige functieKerk

Algemene informatie

Plan mijn route >>

Adres
Lange Mare 48
2312GS Leiden

Openingstijden
10.00 - 17.00 uur