Doneren


Doneren aan Stichting Open Monumentendag
Doneren aan Stichting Open Monumentendag

Projectbureau Open Monumentendag zet zich al 30 jaar in om de monumenten in Nederland open te stellen voor het publiek, jong en oud.

U kunt ons hierbij helpen, door uw huis open te stellen, als vrijwilliger, kunstenaar of als donateur. Met uw donatie zorgt u ervoor dat wij onder meer de Open Monumenten Klassendag kunnen blijven organiseren voor de basisschoolleerlingen in groep 5/6/7/8.

U heeft de volgende opties:

1. U doneert via Ideal. Klik hier voor deze optie.

2. U maakt zelf uw gift over op (IBAN) rekeningnummer NL83ABNA0449743446 ten name van Stichting Open Monumentendag, o.v.v. ‘gift’. Als u dat gedaan gedaan heeft klik dan s.v.p. hier.

3. U wilt eerst iets meer weten over doneren aan de Open Monumentendag. Klik hier voor deze optie.