De comités

De lokale Open Monumentendag programma’s worden op gemeentelijk niveau samengesteld door het organiserende comité. Van oudsher heeft elke gemeente een eigen comité Open Monumentendag, sommige dorpen of steden hebben echter ook een eigen comité. Leden van die comités werken het hele jaar aan de organisatie van Open Monumentendag in hun gemeente, stad of dorp. Het animo is groot, tachtig procent van alle Nederlandse gemeenten doet mee aan Open Monumentendag. In de praktijk betekent dat dat er zo’n 270 comités meedoen aan Open Monumentendag. Comités vinden het niet alleen belangrijk om monumenten te beschermen, ze willen ze ook onder de aandacht brengen van bezoekers en toeristen. Open Monumentendag biedt een uitgelezen kans om ook de minder beroemde, maar minstens zo interessante monumenten te tonen.

De verantwoordelijkheid voor het eigen programma ligt bij de comités. Zij bedenken de activiteiten die passen bij het landelijke thema, benaderen monumenteigenaren om mee te doen, ontwikkelen een eigen programmaboekje, enzovoorts. Landelijk projectbureau Open Monumentendag ondersteunt de comités in het land zo goed mogelijk door informatiebijeenkomsten te organiseren, promotiematerialen zoals vlaggen aan te leveren en Open Monumentendag via al haar kanalen en via de pers te promoten. Maar zonder de inzet van alle vrijwilligers en de monumenteigenaren is Open Monumentendag ondenkbaar.