Thema

Logo Open Monumentendag

Thema

Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days (EHD). De European Heritage Days benoemen voor elk jaar het overkoepelende thema voor Open Monumentendag, waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen.

Het thema voor 2024 is “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”. Toelichting op dit thema volgt later.

Voor 2023 was het thema Living Heritage oftewel Levend erfgoed. Het was in 2023 twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed werd gesloten en dat vierden we door het thema ‘Levend erfgoed’ te koppelen aan Open Monumentendag 2023. Immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed – zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit immateriële erfgoed is – anders dan de stenen van een monument – voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van beoefenaar tot beoefenaar.

Thema komende edities

  • 2024: 14 en 15 september – thema: Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen
  • 2025: 13 en 14 september – thema: Architectonisch erfgoed
  • 2026: 12 en 13 september – thema: Erfgoed in gevaar
  • 2027: 11 en 12 september – thema: Verborgen erfgoed
  • 2028: 9 en 10 september – thema: Erfgoed van de toekomst