Archeologisch monument


Hunebed, Tynaarlo
Hunebed, Tynaarlo

Veel van de hierboven genoemde monumenten zijn ontdekt bij bodemonderzoek. In Nederland wordt nu sinds tweehonderd jaar opgegraven, maar de meeste vondsten zijn in de afgelopen vijftig jaar gedaan. Door de grootschalige nieuwbouwactiviteiten na de Tweede Wereldoorlog zijn middeleeuwse of zelfs nog oudere sporen aan het licht gekomen. En nog altijd komen er bij de aanleg van nieuwe woonwijken, spoorlijnen of snelwegen bijzondere archeologische vondsten naar boven.

Voor het behoud van archeologische monumenten is het van groot belang dat het grondwaterpeil nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Om te voorkomen dat de vondsten, vaak van hout of ander organisch materiaal, teveel uitdrogen waardoor ze alsnog verloren zouden gaan. Bij scheepswrakken op de zeebodem worden verregaande beschermende maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van matten waardoor wrakken weer met zand bedekt raken. Ook de hunebedden hebben zelfs een betonnen vloer gekregen om schatgraverij onder deze prehistorische grafmonumenten te voorkomen.

 

Stuur mij de nieuwsbrief

De Sleutel, digitale nieuwsbrief van Stichting Open Monumentendag
  • Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Lees meer »