Open Monumentendag 2021

Comité De Fryske Marren

 
 

Ûs Monumint Ûs Lanskip

 In 2021 staan in de Fryske Marren de monumenten in ons landschap centraal. Wie Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk ziet aan de lees verder...

 In 2021 staan in de Fryske Marren de monumenten in ons landschap centraal. Wie Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk ziet aan de horizon diverse kerktorens staan. Dit beeld is bepalend voor het vlakke landschap van onze gemeente.

De monumenten van weleer die in de Fryske Marren bewaard zijn gebleven voor het nageslacht zijn vooral kerken, adellijke states, voorname huizen van kooplieden, boerderijen en een aantal molens en klokkenstoelen.

Bijzondere aandacht verdient de Klokkenstoel van Ruigahuizen, die gelegen is aan de rand van de Gaasterlandse bossen. Oorspronkelijk stond hier een kerkje, dat al door de geschiedschrijvers in 1421 werd genoemd. Het gebouw werd in 1721 getekend door Jacobus Stellingwerff. Op de tekening heeft Stellingwerff een vrij van de kerk staande klokkenstoel met schilddak afgebeeld.

In streken waar weinig werkgelegenheid was, trokken de mensen weg en waren de overblijvers niet in staat de kerk voor afbraak te behoeden. Er rest slechts een klokkenstoel op het kerkhof van Ruigahuizen, gelegen op een terpachtig terrein aan de Tsjerkhofleane aan de westzijde van het dorp. Wie deze klokkenstoel, gelegen in een oase van rust, bezoekt, kan af en toe nog het gefluister horen van Welmoed, en haar Agge, de zoon van het Wite Wiif fan it Rûchhuster Bosk. 

 

Wij hebben een mooie tocht voor u uitgezet in het Lânskip fan de Fryske Marren die u onder meer voert langs gebouwen c.q. gevels die zo kenmerkend zijn voor het Friese landschap.

De Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed DFM nodigt u uit om een kijkje te nemen bij of in de monumenten die onze gemeente rijk is en wenst u een inspirerende Open Monumentendag 2021.

 

 

lees minder
Comité De Fryske Marren op de kaart
Uitgelicht
Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Deelnemende plaatsen

Op zaterdag 11 september bent u van 11:00-16:00 uur welkom in/bij:

 

Akmarijp:

*Klokkenstoel. Fjildwei 21.

Bakhuizen:

*Wandschilderingen Belgische vluchtelingen WOI. Havenstraat 4.

Balk:

*Raadhuis, voormalig recht- en gemeentehuis. Dubbelstraat 2.

Bantega:

*Klokkenstoel. Middenweg 165.

Harich:

*Idske Poppe Sathe, Kop-hals-rompboerderij en beeldentuin. Presentatie restauratie door Bram de Smit om 15:00 uur. Lorbuorren 3.

*PKN Kerk en Toren Harich. Lezing restauratie door Wytse Bouma om 13:30 uur. Stinsenwei 18.

Lemmer:

*NH Kerk en toren. Kerkhof 1.

*Rondje Dok. Oud Kerkhof 1.

Nijemirdum:

*Toren. Lyklamawei 18.

*Molen ’t Zwaantje. Sânfeartsdijk, nabij nr. 1.

Oudemirdum:

*Bezoekerscentrum Mar en Klif, tentoonstelling historie Landschap ZW Friesland. De Brink 4.

Rijs:

*Vredestempeltje Rijsterbos. Marderleane.

*Slottuin. Freule van Swinderenlaan.

Rottum:

*Klokkenstoel. Binnendijk 23.

Sloten:

*Museum Stedhús Sleat, historie van Sloten. Heerenwal 48.

*Korenmolen De Kaai. Bolwerk ZZ 81.

Teroele:

*Klokkenstoel. Troelstrawei 14.

Vegelinsoord:

*Grevensmolen. Deelswal 4.

Wijckel:

*Kerk en toren. Menno van Coehoornweg 2.

*Wikelerbos. Menno van Coehoornweg. Een gratis wandelroute met informatie kunt u downloaden via http://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/Wandelfolder-Wikelerbosk.pdf

 

Niet gratis toegankelijk, maar wel geopend en zeker een bezoekje waard:

*Museum Joure, Museumstraat 2, Joure

*Woudagemaal, Gemaalweg , Lemmer

 

Voor uw en onze gezondheid:

De werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed DFM verzoekt iedereen dringende de op dit moment geldende maatregelen tegen het verspreiding van het Coronavirus na te leven. Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden en bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven.

 

 

 
Instagram
Hashtag #OMD2021