Open Monumentendag 2022

Comité De Fryske Marren

 
 

Ûs Monumint Ûs Lanskip

 In 2021 staan in de Fryske Marren de monumenten in ons landschap centraal. Wie Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk ziet aan de lees verder...

 In 2021 staan in de Fryske Marren de monumenten in ons landschap centraal. Wie Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk ziet aan de horizon diverse kerktorens staan. Dit beeld is bepalend voor het vlakke landschap van onze gemeente.

De monumenten van weleer die in de Fryske Marren bewaard zijn gebleven voor het nageslacht zijn vooral kerken, adellijke states, voorname huizen van kooplieden, boerderijen en een aantal molens en klokkenstoelen.

Bijzondere aandacht verdient de Klokkenstoel van Ruigahuizen, die gelegen is aan de rand van de Gaasterlandse bossen. Oorspronkelijk stond hier een kerkje, dat al door de geschiedschrijvers in 1421 werd genoemd. Het gebouw werd in 1721 getekend door Jacobus Stellingwerff. Op de tekening heeft Stellingwerff een vrij van de kerk staande klokkenstoel met schilddak afgebeeld.

In streken waar weinig werkgelegenheid was, trokken de mensen weg en waren de overblijvers niet in staat de kerk voor afbraak te behoeden. Er rest slechts een klokkenstoel op het kerkhof van Ruigahuizen, gelegen op een terpachtig terrein aan de Tsjerkhofleane aan de westzijde van het dorp. Wie deze klokkenstoel, gelegen in een oase van rust, bezoekt, kan af en toe nog het gefluister horen van Welmoed, en haar Agge, de zoon van het Wite Wiif fan it Rûchhuster Bosk. 

 

Wij hebben een mooie tocht voor u uitgezet in het Lânskip fan de Fryske Marren die u onder meer voert langs gebouwen c.q. gevels die zo kenmerkend zijn voor het Friese landschap.

De Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed DFM nodigt u uit om een kijkje te nemen bij of in de monumenten die onze gemeente rijk is en wenst u een inspirerende Open Monumentendag 2021.

 

 

lees minder
Dit zeggen onze bezoekers:
wij horen graag wat uw ervaringen zijn!
Uitgelicht
  • Mijn Monument
    In ‘Mijn Monument’ delen monumentliefhebbers uit het hele land verhalen over monumenten.