Wat is de Klassendag?

Open Monumenten Klassendag

Tijdens de Open Monumenten Klassendag bezoeken leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (groepen 5, 6, 7, en/of 8) een monument. Dat kan op elk gewenst moment in het schooljaar, men is dus niet gebonden aan de ‘traditionele’ vrijdag voorafgaand aan het Open Monumentendag weekend.

Leerzaam en leuk

De Open Monumenten Klassendag is niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk! Elk monument heeft zijn eigen, bijzondere verhaal dat de leerlingen iets vertelt over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Door in de buurt monumenten te bezoeken, komt die geschiedenis voor hen tot leven en raken ze vertrouwd met ons cultureel erfgoed. Scholen, leerlingen, de organiserende partij (zoals een lokaal comité Open Monumentendag in uw gemeente) én monumenteigenaren werken samen aan een geweldige dag.

Doel

Het doel van de Open Monumenten Klassendag is kinderen vertrouwd maken met de term ‘monument’ en de betekenis daarvan. Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn, dat er verschillende typen monumenten zijn en dat achter elk monumenten een verhaal zit. Door schoolkinderen in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen.

Organisatie

Het comité Open Monumentendag geeft zich via de landelijke website op voor deelname aan de Open Monumenten Klassendag en coördineert de organisatie ervan: het regelen van een monument waar de kinderen naartoe kunnen, een rondleider ter plekke en het vervoer. Soms lukt het een comité niet om de organisatie op zich te nemen, in dat geval kan een andere partij zoals bijvoorbeeld een erfgoedorganisatie de organisatie uitvoeren. Het landelijk projectbureau ondersteunt daarbij en brengt partijen bij elkaar.

Lesmateriaal

De leerdoelen van de Open Monumenten Klassendag sluiten aan op de kerndoelen binnen de domeinen Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstoriëntatie. Er is lesmateriaal te downloaden: de Monumentenkijkers en een Monumentenkaart. Op de Monumentenkijkers en Monumentenkaart spelen de Monumensjes een rol, stripachtige figuurtjes die de monumenten een gezicht geven. Bij elk monumenttype (in totaal 17 stuks) hoort een Monumensje: een vroegere bewoner of gebruiker van een monument. Denk aan een molenaar die bij een molen hoort en een non bij een klooster. Ook bestaat er een algemeen Monumensje: Guido de Gids. Downloaden van lesmateriaal en meer informatie vind je hier.

Pilot Klassendag 2.0

Op dit moment (voorjaar 2021) voeren wij een pilot uit in samenwerking met Kennisnet en Spacetime Layers voor Klassendag 2.0.

In dit project onderzoeken we, met ondersteuning vanuit het programma Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs, de haalbaarheid van de inzet van de bestaande app Spacetime Layers voor de Open Monumenten Klassendag. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een digitaal lespakket, waarbij de basisschoolleerkracht (van groep 7 of 8) zonder tussenkomst van vrijwilligers of professionals direct met het erfgoedlesmateriaal aan de slag kan en waar het ook niet per se nodig is (uiteraard wel leuker) om een monument van binnen te bezoeken.