Monument

Botanische Tuin Kerkrade

Thema
4 activiteiten

In 1938 kreeg de tuin- en landschapsarchitect John Bergmans opdracht van de Staatsmijnen voor het ontwerp van de tuin. Rond een kledingbedrijf is een rotsmuurtuin ontworpen, die door middel van een verbindingspad om de begraafplaats heen leidde naar het tweede ontwerp: de Engelse landschapstuin. In deze landschapstuin werden door Bergmans ook een vijver en een vaste plantenborder opgenomen. In zijn beplantingsschema’s hield Bergmans rekening voor de opbouw van een rijk, botanisch plantenassortiment. Hij ontwierp de tuin zodanig dat er ‘doorkijkjes’ zouden ontstaan, die de bezoeker het gevoel moesten geven dat de tuin groter was
dan in werkelijkheid. In 1945 ontwierp Bergmans de kinder-speelplaats en nadat in 1950 door de parochie een stuk grond werd afgestaan, werden beide gedeelten geheel in het ontwerp van de landschapstuin opgenomen. Het in 1950 geschonken paviljoen (ontwerp van Woningbeheer der Staatsmijnen), door Bergmans oorspronkelijk gepland bezijden de hoofdpoort, werd op verzoek in 1952 geplaatst bij het kruispunt St. Hubertuslaan/Singelweg (het paviljoen is ook nu nog in de tuin in gebruik: het huidige “theehuisje”). De tuin is sedert 1998 een Provinciaal Monument en sinds november 2000 een Rijksmonument, vanwege “de cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling.

Deel dit monument

Adres

St. Hubertuslaan 74, Kerkrade
bekijk alle monumenten in
Kerkrade
Instagram
Hashtag #